Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2013-2018

 

 

 

 

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung
Các bài viết khác:
 

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4079843
Đang trực tuyến: 50