Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Chi bộ Liên hiệp hội) là hạt nhân chính trị lãnh đạo Cơ quan Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, chị thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ...

Nguyên nhân thất bại của cuộc vận động khởi nghĩa Trung kỳ năm 1916

Đã qua 100 năm nhưng cuộc vận động khởi nghĩa Trung Kỳ cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu để làm sáng tỏ. Từ tên gọi cuộc khởi nghĩa, tính chất của cuộc khởi nghĩa, tổ chức lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, vai trò người lãnh đạo và nhân vật chủ chốt trong đó có vua Duy Tân, lực lượng tham gia trong đó có vai trò quần chúng...

Doanh nhân, những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận kinh tế

Cách đây hơn 12 năm, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 990/QĐ-TTg về việc lấy ngày 13 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của Doanh nhân Việt Nam.

Người trí thức trước vận hội mới

Quá trình quốc tế hóa và hội nhập quốc tế là xu thế khách quan, tất yếu, diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết là trên lĩnh vực kinh tế. Quốc tế hóa thúc đẩy nhanh sự phát triển và xã hội hóa các lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng kinh tế cao. Quốc tế hóa và hội nhập quốc tế tạo sự truyền bá và chuyển...

Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế luôn khẳng định khoa học - công nghệ có vai trò chủ đạo để tạo bước đột phá cho phát triển kinh - xã hội, đồng thời xác định mục tiêu “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước với hệ thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang...

Làm thế nào để công tác giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả

Trước hết, phải thống nhất cách hiểu hai khái niệm: Giám sát và phản biện xã hội. Theo tôi, giám sát là việc theo dõi, xem xét, phát hiện, đánh giá và kiến nghị đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế...

Một số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân

Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội (viết tắt là ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (viết tắt là ĐBHĐND) vẫn dựa trên nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bầu cử là: PHỔ THÔNG, BÌNH ĐẲNG, TRỰC TIẾP VÀ BỎ PHIẾU KÍN. Các nguyên tắc này tạo ra cơ chế phù hợp cho người dân có toàn quyền trong việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng bầu vào cơ quan quyền...

Bảo tàng khoa học kỹ thuật cho Huế: Tại sao không?

Đó là đề xuất được GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thừa Thiên Huế (xin gọi tắt là Liên hiệp hội) nêu ra mà tôi được nghe không chỉ một lần tại các diễn đàn của Liên hiệp hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết xây dựng Đảng

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đoàn kết là then chốt của thành công. Từ đó, Người xác định phải xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất và Đảng Cộng sản phải là hạt nhân của đại đoàn kết trong Mặt trận. Muốn làm được việc đó phải đoàn kết trong Đảng, làm gương và thúc đẩy đoàn kết toàn dân.

Chăm sóc hoàng mai Huế trước, trong và sau tết

Trong những năm gần lại đây, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino diễn biến phức tạp, kéo dài có tác động trực tiếp đến khí hậu Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế đã ảnh hưởng nhỏ đến việc trồng và chăm sóc cây hoa mai vàng xứ Huế (Hoàng mai Huế) sinh trưởng, phát triển tốt và hoa đẹp, trổ đúng dịp tết cổ truyền, đáp ứng nhu...

1  2  3  4  5  »  »»

Tin nhanh

 • Ban tổ chức trân trọng mòi các tổ chức và cá nhân có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ IX, năm 2018.

  Lĩnh vực dự thi

  Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

  2. Cơ khí và tự động hóa.

  3. Sinh - y học phục vụ sản xuất và đời sống.

  4. Công nghệ vật liệu.

  5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

  6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

  7. Khoa học xã hội và nhân văn.

  Giải thưởng

  - Giải Nhất                 :          10.000.000 đồng

  - Giải Nhì                   :           7.000.000 đồng

  - Giải Ba                    :           5.000.000 đồng

  - Giải Khuyến khích   :           3.000.000 đồng.

  Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Giải thưởng đến 17 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

  Nơi nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua số ĐT: 054.3898871 - ĐTDĐ: 0935.564.566 - Email: doanquan2308@yahoo.com hoặc xem tại chuyên mục Hoạt động sáng tạo của website này.

   

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 3805891
Đang trực tuyến: 27