Điều lệ Liên hiệp các Hội KHKT nhiệm kỳ 2008 - 2013

Điều lệ này đã được Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông qua ngày 20 tháng 2 năm 2009 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định phê duyệt số: 755/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2009.

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4116687
Đang trực tuyến: 50