Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

1. HỘI TIM MẠCH

- Địa chỉ: Khoa Nội, Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 60

- Thành lập: 29/1/1993

- Chủ tịch:   GS.TS. Huỳnh Văn Minh

- Điện thoại: 054.3822173               Email: hvminhdr@yahoo.com

2. HỘI ĐÔNG Y

- Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế;

- Tổng số Hội viên: 370

- Thành lập: 11/10/1997

- Chủ tịch: BS CKII. Đặng Thị Mai Hoa 

- Điện thoại: 054.3821630            Email: hoidongythuathienhue@yahoo.com.vn,   drmaihoa@gmai.com

- Phó Chủ tịch: ThS. LY. Phan Tấn Tô

- Điện thoại:  054.3523828            Email: phantanto2008@yahoo.com              

3. HỘI CHÂM CỨU

- Địa chỉ: Số 03 Lê Qúy Đôn, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 243

- Thành lập: 13/4/1992)

- Chủ tịch:   BSCKII. Đặng Thị Mai Hoa 

- Điện thoại: 054.3821630              Email: drmaihoa@gmai.com 

4. HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC

- Địa chỉ: Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 100

- Thành lập:1997

- Chủ tịch:   BSCKI. Nguyễn Xuân Chiến 

- Điện thoại: 054.3822325              Email:   drchienhue@yahoo.com  

5. HỘI GAN MẬT MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

- Địa chỉ: Khoa Ngoại, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế;

- Tổng số Hội viên: 250

- Thành lập: 09/3/1995

- Chủ tịch: PGS.TS. Lê Lộc

- Điện thoại: 054.3827830            Email: knthgm@dng.vnn.vn

6. HỘI NGOẠI KHOA

- Địa chỉ: Phòng Đối ngoại, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế;

- Tổng số Hội viên: 60

- Thành lập: 1983

- Chủ tịch: GS.TS. Bùi Đức Phú

- Điện thoại:  054.3529012          Email: bvtwhue@dng.vnn.vn                       

7. HỘI PHỤ SẢN

- Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 100

- Thành lập: 03/1979

- Chủ tịch: PGS.TS. Cao Ngọc Thành

- Điện thoại: 054.3822173           Email: thanhykhue@yahoo.com                       

  8. HỘI NHI KHOA

- Địa chỉ: 127 Phùng Hưng, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 65

- Thành lập: 06/9/1997

- Quyền Chủ tịch:    BS. Trần Thị Minh Hương

- Điện thoại: 0905113012             Email:   vienngtan@yahoo.com                   

9. HỘI HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU MIỀN TRUNG

- Địa chỉ: Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 300

- Thành lập: 05/3/1980

- Quyền Chủ tịch:  BS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Điện thoại:   054.3845091          Email:       

10. HỘI NỘI TIẾT THẬN HỌC

- Địa chỉ: Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Trung ương Huế số 18 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 50

- Thành lập: 5/2006

- Chủ tịch:    PGS.TS. Hoàng Văn Tùng

- Điện thoại:       054.3845783           Email: tunghoahue@yahoo.com      

11. HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

- Địa chỉ: 28B Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 1.542

- Thành lập: 30/7/1993

- Chủ tịch:    Bà Hoàng Thị Tâm

- Điện thoại:  054.3835557              Email:

12. HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Y HỌC HẠT NHÂN

- Địa chỉ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược Huế số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 120

- Thành lập: 06/12/2006

- Chủ tịch:  PGS. TS. Hoàng Minh Lợi

- Điện thoại:       054.3835210        Email:

13. HỘI ĐIỀU DƯỠNG

- Địa chỉ: Số 28 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 1.500

- Thành lập:17/12/2006

- Chủ tịch:    CN. Lê Bính

- Điện thoại: 054.3833365             Email: lebinhsyt@yahoo.com                  

14. HỘI DƯỢC HỌC

- Địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế số 26 Lê Lợi

- Tổng số Hội viên: 103

- Thành lập: 1999

- Chủ tịch:    DS. Phạm Thị Trinh Thuận

- Điện thoại: 054.3822015                Điện thoại NR: 054.3823206

15. HỘI NỮ HỘ SINH

- Địa chỉ: 60 Ngô Quyền, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 232

- Thành lập: 22/6/1996

- Chủ tịch:  BS Lê Thị Hương

- Điện thoại:054.3523694        Điện thoại NR: 054.3538155

16. HỘI TIÊU HÓA

- Địa chỉ: Số 8 nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế

- Chủ tịch: GS. TS. Hoàng Trọng Thảng

- Điện thoại:                             Email:

17. HỘI DINH DƯỠNG

- Địa chỉ: 165 Trần Phú, thành phố Huế

-  Chủ tịch: TS. Vũ Thị Bắc Hà

-  Điện thoại: 0914126040         Email:

18. HỘI ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Địa chỉ: 62 Hai Bà Trưng, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 66

- Thành lập: 04/5/1993

- Chủ tịch:    PGS.TS. Hoàng Đức Triêm  

- Điện thoại NR: 054.3823323      Email:

 1 9. HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ

- Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 144

- Thành lập: 1988

- Chủ tịch:    PGS.TS. Đỗ Bang

- Điện thoại: 054.3846463           Email: dobangkhhue@yahoo.com        

20. HỘI CƠ HỌC

- Địa chỉ: 34 Phạm Hồng Thái, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 70

- Thành lập: 1982

- Chủ tịch:   TS. Trần Ngọc Thí

- Điện thoại: 054.3557012          Email:

21. HỘI TOÁN HỌC

- Địa chỉ: Đại học Huế - Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 26

- Thành lập: 8/1984

- Chủ tịch:   GS.TS. Lê Văn Thuyết

- Điện thoại: 054.3834492             Email: lvthuyethue@gmail.com   

22. HỘI CÁC NGÀNH SINH HỌC

- Địa chỉ: Đại học Huế - Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 70

- Thành lập: 1989

- Chủ tịch:  PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng

- Điện thoại: 054.3832032               Email: vanphong_dhh@hueuni.edu.vn                   

23. HỘI VẬT LÝ

- Địa chỉ: Đại học Huế - Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 78

- Thành lập: 1993

- Chủ tịch:   PGS.TS Nguyễn Thọ Vượng

- Điện thoại: 054.6283006              Email: vuongdhh@yahoo.com   

24. HỘI TIN HỌC

- Địa chỉ: Đại học Huế - Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 284

- Thành lập: 28/12/1999

- Chủ tịch:   PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh   

- Điện thoại: 054.3823293            Email: vanphong_dhh@hueuni.edu.vn 

25. HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

- Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 200

- Thành lập: 03/1994

- Chủ tịch:  KS. Trần Hữu Banh  

- Điện thoại: 054.3824059           Email : banh.fatth@yahoo.com         

26. HỘI NUÔI ONG

- Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 221/2 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 130

- Thành lập: 4/1993

- Chủ tịch:  ThS. Hoàng Hữu Hè

- Điện thoại: 054.3848301, DĐ: 0912. 625.812       Email: hhuuhe@yahoo.com                   

27. HỘI LÀM VƯỜN

- Địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 07 Đống Đa, thành phố Huế - Tổng số Hội viên: 7.870

- Chủ tịch:    Ông Nguyễn Ngọc Dương

- Điện thoại NR:        054.3822726            Email:  trangttin@gmail.com

- Phó Chủ tịch Trần Quang Phước

- Điện thoại: 0914.066.443       

28.  HỘI SINH VẬT CẢNH

- Địa chỉ: Số 07/28 Lê Thánh Tôn, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 200

- Thành lập: 02/8/1989

- Chủ tịch:    Ông Nguyễn Hữu Vấn

- Điện thoại: 054.3522243, DĐ: 0935.228.799       

29. HỘI CHĂN NUÔI THÚ Y

- Địa chỉ: 62 Nguyễn Chí Diễu, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 364

- Thành lập: 1995)

- Chủ tịch:   TS. Nguyễn Văn Hưng    

- Điện thoại:  054.3524590            Email: nhungty@gmail.vnn.vn 

30. CLB LÂM NGHIỆP

- Địa chỉ: Văn phòng đại diện Vườn Quốc gia Bạch Mã, khu qui hoạch Nam Vỹ Dạ, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế.

-  Chủ tịch: KS. Nguyễn Hữu Lễ

-  Điện thoại: 0935913232                  Email: huulennhue@gmail.com

31.  HỘI KIẾN TRÚC SƯ

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 34

- Thành lâp: 1980

- Chủ tịch:   KTS. Nguyễn Minh Dũng       

- Điện thoại: 054.3825361            Email:  nmdunghue@yahoo.com.vn                       

32. HỘI KHOA HỌC THỦY LỢI

- Địa chỉ: Số 04 Trần Cao Vân, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 82

- Thành lập: 8/2003

- Chủ tịch:             KS. Nguyễn Tri Việt

- Điện thoại: 054.3824627            Email      

33. HỘI LUẬT GIA

- Địa chỉ: số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 364

- Thành lập: 12/9/1980

- Chủ tịch:   LG. Trần Ngọc Cư

- Điện thoại: 054.3821065            Email: tttvplthuanhoa@gmail.com

34. HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 120

- Thành lập: 05/12/2006

- Chủ tịch:   KS. Nguyễn Việt Tiến    

- Điện thoại: 054.3822120 – 108     Điện thoạiNR:      054.3822273

35. HỘI DOANH NGHIỆP

- Địa chỉ: Số 11 Lê Lợi, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 60

- Thành lập: 27/4/2006

- Chủ tịch:   Ông  Nguyễn Mậu Chi

- Điện thoại: 054.3850163          Email: mauchi@huda.com.vn                       

36. HỘI DOANH NHÂN TRẺ

- Địa chỉ: Số 200 Phan Bội Châu, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 100

- Thành lập: 2003

- Chủ tịch:   Ông Trần Đức Minh

- Điện thoại: 054.3834389, DĐ: 0903555126      Email:                 

37. HỘI KẾ TOÁN

- Địa chỉ: Sở Tài chính, 01 Nguyễn Văn Huyên, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên: 56

- Chủ tịch: Ông Trần Bá Mẫn

- Điện thoại: 054.3828156, DĐ : 0935.454.599

Email : tranbaman@thuathienhue.gov.vn

38. HỘI NGHỀ CÁ

- Địa chỉ: 148 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế

- Thành lập: năm 2003

Chủ tịch: KS. Nguyễn Lương Hiền

- Điện thoại: 0903509559

39. HỘI NỘI TIẾT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

- Địa chỉ:

- Tổng số Hội viên:

- Chủ tịch: GS.TS. Trần Hữu Dàng

- Điện thoại:

40. HỘI CỰU GIÁO CHỨC

- Địa chỉ: 168 Mai Thúc Loan, thành phố Huế

- Tổng số Hội viên:

- Chủ tịch: ThS. Nguyễn Chơn Đức

- Điện thoại: 0913 420 545                 Email : nguyenchonducht@gmail.com

Người cập nhật: Đinh Văn Chung
 

Tin nhanh

 • LỊCH CHẤM THI

  GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2018

   

  Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chấm các đề tai tham dự Giải thưởng lần thứ IX, năm 2018:

  Địa điểm: Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế

  Thời gian: 

  - Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2018 chấm các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Y Dược; Sinh học phục vụ sản xuất, đời sống; Khoa học, xã hội và nhân văn

  - Vào lúc 13 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2018 chấm các lĩnh vực: Cơ khí và Tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm BVMT và sử dụng hợp lý tài nguyên + Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

 • Chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (17/9/1993 – 17/9/2018)

  Gặp mặt kỷ niệm được tổ chức lúc 14:00 ngày 17/9/2018 tại khách sạn Hương Giang số 51 Lê Lợi, thành phố Huế.

 • Ban tổ chức trân trọng mời các tổ chức và cá nhân có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ IX, năm 2018.

  Lĩnh vực dự thi

  Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

  2. Cơ khí và tự động hóa.

  3. Sinh - y học phục vụ sản xuất và đời sống.

  4. Công nghệ vật liệu.

  5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

  6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

  7. Khoa học xã hội và nhân văn.

  Giải thưởng

  - Giải Nhất                 :          10.000.000 đồng

  - Giải Nhì                   :           7.000.000 đồng

  - Giải Ba                    :           5.000.000 đồng

  - Giải Khuyến khích   :           3.000.000 đồng.

  Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Giải thưởng đến 17 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

  Nơi nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua số ĐT: 054.3898871 - ĐTDĐ: 0935.564.566 - Email: doanquan2308@yahoo.com hoặc xem tại chuyên mục Hoạt động sáng tạo của website này.

   

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 3986751
Đang trực tuyến: 50