Ảnh hưởng của việc khai thác cát sạn trên sồng tác động đến xói lở bờ sông Hương

Các hoạt động kinh tế, xây dựng công trình rất đa dạng với mục đích chủ yếu là phục vụ đời sống của con người sinh sống ở nơi đây. Nhưng, do sự nhận thức không đầy đủ về quy luật vận động của dòng chảy hoặc do lợi ích cục bộ, vô tình đã làm tăng mức độ xói lở của sông. Mặc dù các hoạt động này không phải là những yếu tố...

Một số nghiên cứu về hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tình hình nghiên cứu về hệ đầm phá bao gồm hai giai đoạn, đó là giai đoạn trước năm 1975 và giai đoạn sau năm 1975.

Một số đặc điểm cấu trúc địa chất về các thành tạo macma xâm nhập tỉnh Thừa Thiên Huế

Các thành tạo magma xâm nhập lộ ra trên lãnh thổ Thừa Thiên Huế có tuổi từ Paleozoi đến Kainozoi.

Một số đặc điểm về thổ nhưỡng và thảm thực vật ở lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Về thổ nhưỡng, đất đai ở khu vực sông Hương phân bố trên địa hình phức tạp với nhiều loại đá mẹ khác nhau. Đất rất đa dạng, phong phú, gồm các nhóm đất khác nhau.

Đánh giá vai trò của các yếu tố tác động đến tổn thương môi trường trong khai thác đá xây dựng trên cơ sở cho điểm và tính trọng số

Xác định những nguyên nhân gây tổn thương môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nghiên cứu môi trường. Những nguyên nhân tiềm năng có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ tổn thương với mục đích cảnh báo khả năng phát sinh, phát triển sự cố. Trong khi đó những nguyên nhân trực tiếp lại hết sức quan trọng trong việc...

Các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường bền vữngở Thừa Thiên Huế

Tiềm năng đá xây dựng ở Thừa Thiên Huế là rất lớn. Tuy nhiên, để sử dụng hợp lý tài nguyên, cần nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu tối đa những tổn thất khai thác và chế biến khoáng sản. Trong sử dụng cần nghiên cứu mở rộng lĩnh vực sử dụng, cập nhật thông tin nhu cầu khoáng sản trên thị trường quốc tế và trong nước.

Một số vùng có nguy cơ tổn thương môi trường do khai thác đá ở Thừa Thiên Huế

Nhiệm vụ nghiên cứu tổn thương môi trường cho mỗi vùng lãnh thổ đều đòi hỏi sản phẩm cuối cùng là bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ. Bản đồ này một mặt thể hiện những kết quả chính của chuyên đề qua nghiên cứu đánh giá các yếu tố dẫn đến nguy cơ tổn thương, mặt khác cung cấp một cái nhìn tổng thể về nguy tổn thương môi trường...

Một số phương pháp nghiên cứu về xói lở bờ sông Hương Thừa Thiên Huế

Như chúng ta đã biết, cùng với những lợi ích mà dòng sông đem lại, hoạt động của dòng sông cũng thường phá hoại và làm biến đổi môi trường tự nhiên, trong đó có môi trường địa chất. Quá trình xói lở, bồi lấp của sông càng phức tạp hơn khi có sự can thiệp trong hoạt động kinh tế xã hội của con người. Vì vậy, khai thác hợp lý dòng sông và...

Phương pháp phân vùng cảnh báo nguy cơ tổn thương môi trường khai thác khoáng sản ở Thừa Thiên Huế

Chúng ta biết rằng, rất nhiều yếu tố tác động lên môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản và gây ra nguy cơ tổn thương môi trường. Nhìn chung, việc xảy ra nguy cơ tổn thương môi trường phát sinh từ sự tương tác giữa các hiện tượng thiên nhiên và các hoạt động của con người (khoan, nổ mìn, chế biến sản phẩm....).

Vài nét về đặc điểm địa chất đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo nghiên cứu cho thấy, các thành tạo địa chất khu vực Huế trước Kainozoi có bề dày đạt tới 5.000 đến 7.300 mét lộ ra ở phía tây, tây nam gồm có đá filit, quaczit, cuội kết, đá hoa, đá phiến sét, đá phiến mica, đá phiến lục thuộc hệ tầng A Vương (-O1 av), đá phiến sét, cát kết, cuội kết và andezit thuộc hệ tầng Long Đại (O-S lđ), đá phiến...

1  2  3  4  5  »  »»

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4276768
Đang trực tuyến: 47