Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường - Người lập kỷ lục hai bằng Tiến sĩ Nhà nước Pháp ở tuổi 22

Ở tuổi 22, Nguyễn Mạnh Tường đã nổi tiếng cả ở Việt Nam và Pháp với kỷ lục trong vòng hai tháng đoạt cả hai bằng tiến sĩ nhà nước Pháp: Tiến sĩ Luật học (Doctorat en Droit) và Tiến sĩ Văn chương (Doctorat ès - lestres đ’État).

««  «  31  32  33  34  35  

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4075504
Đang trực tuyến: 38