Ô nhiễm tiếng ồn – vấn đề không hề nhỏ

Ngày nay, sự phát triển khoa học kỹ thuật đem lại cho con người nhiều tiện ích, thiết bị giải trí, nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật ra đời. Chúng ta đang được thụ hưởng từ sự phát triển đó. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, chúng ta đang phải đối diện với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Tình trạng các dàn...

Cần phát huy vai trò văn hóa để xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có hai tiêu chí cần đạt đó là: tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa nhằm hướng đến...

Quản trị tài nguyên Nước – Hiệu quả triển khai tại tỉnh Đắk Lắk

Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị tài nguyên tại khu vực Tây Nguyên, Việt Nam” hỗ trợ phục hồi sinh kế từ những mô hình kinh tế phù hợp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát huy hiệu quả. Đây là dự án do 03 tổ chức đồng thực hiện là: Trung tâm Thiên nhiên và Con người, Trung tâm Bảo tồn Đa...

Một số đặc điểm về kinh tế xã hội của khu vực đầm phá Tam giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trải dài trên địa phận của 5 trong số 9 huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiện Huế. Đó là các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, gồm 31 xã với tổng số dân khoảng 300.000 người (bằng 18% dân số của tỉnh), trong đó có 195.000 người có liên quan trực tiếp đến...

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2022 được tiến hành vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa...

Tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội trong thời gian qua - Những khó khăn và hạn chế

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội), được tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 23 tháng 6 năm 2014; Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội gồm các đoàn viên công đoàn là cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Liên hiệp hội. Cơ quan Liên hiệp hội có nhiệm vụ tham mưu cho Ban...

Thừa Thiên Huế phải bứt phá, tiên phong thành một trong những trung tâm trí tuệ của Việt Nam

Ngày 18/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo số 212/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 10/6/2019. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: "Thừa Thiên Huế phải bứt phá, tiên phong thành một trong những trung tâm trí tuệ của Việt Nam với thước đo...

Công tác ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống - Cần được đẩy mạnh

Trong những năm qua, mặc dù lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhưng đến nay vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Do đó, việc đẩy mạnh công tác chuyển giao các kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa...

Công đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế - Một nhiệm kỳ nhìn lại

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2014 - 2019, cùng với sự phát triển của cơ quan, đội ngũ đoàn viên Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng lên. Hiện nay, cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp hội có 09 người và đều là đoàn...

Hướng tới Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022

Trong không khí phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019, hướng đến Đại hội Đảng các cấp; thực hiện sự chỉ đạo và được sự nhất trí của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự thống nhất của Chi ủy và lãnh đạo cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ...

1  2  3  4  5  »  »»

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4279454
Đang trực tuyến: 39