Phát triển nông nghiệp bền vững - Hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển nhanh các ngành kinh tế, trong đó có phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác này cũng đang được tập trung đẩy mạnh, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh đang dần tăng cao liên tục, phát triển nông nghiệp được gắn liền với việc khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gắn với giải quyết các vấn đề xã hội như việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Những tín hiệu vui

Những năm trở lại đây, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chú trọng việc mở rộng vùng chuyên canh sản xuất lúa hữu cơ, thông qua việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Theo quy định, nông dân sản xuất lúa không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và chỉ áp dụng kỹ thuật cao; doanh nghiệp thu mua lúa và hỗ trợ kỹ thuật, vốn, giống cho nông dân. Điển hình là mô hình liên kết giữa Công ty TNHH Một thành viên Nông sản hữu cơ Quế Lâm với Hợp tác Nông nghiệp Phú Lương, huyện Phú Vang để sản xuất giống lúa hữu cơ, chất lượng cao như BT7, DT39... Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lương đã mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ từ 10 ha lên 130 ha như hiện nay. Hiện Thừa Thiên Huế đã sản xuất khoảng 3.000 ha lúa hữu cơ, chất lượng cao tập trung nhiều ở huyện Phú Vang, Quảng Điền. Các vùng sản xuất loại lúa này đều có sự liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, nhằm tạo ra thương hiệu gạo “sạch” có giá trị cao.

Mới gần đây tại phường Thủy Biều, thành phố Huế đã tiến hành triển khai 2 dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đó là dự án của doanh nghiệp Yên Hà Hương Giang được đầu tư trên diện tích khoảng 2.000 m2 và dự án do ông Trương Như Hải hợp tác với 4 hộ nông dân xây dựng trên diện tích 1.500 m2. Dự án của ông Trương Như Hải được xem là thí điểm đầu tiên về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Huế.

Dự án gồm nhà kính rộng 1.300 m2 do công ty nhà màng Watanabe Pipe Việt Nam thiết kế và thi công, ứng dụng công nghệ tiên tiến tưới nhỏ giọt và hệ thống làm mát của Israel. Theo ông Trương Như Hải, ưu điểm của mô hình trồng trọt này là không phụ thuộc vào thời tiết do có hệ thống làm mát, tạo điều kiện canh tác cây trái vụ cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống tưới nhỏ giọt còn có thể kiểm soát được hoàn toàn dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng nên sản phẩm an toàn.

 

Mô hình sản suất công nghệ cao lần đầu tiên được áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết tâm hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 là đạt Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt trên 3,5%/năm; Sản lượng lương thực có hạt đạt từ 31-32 vạn tấn/năm (trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt từ 8-10 vạn tấn/năm); Sản lượng thủy sản đạt 73 ngàn tấn/năm; Tỷ lệ độ che phủ rừng 57%; Thu nhập hộ gia đình nông thôn tăng lên 1,6-1,9 lần so với năm 2016.

Để đạt được những mục tiêu trên, thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, trên lĩnh vực trồng trọt, tỉnh sẽ  chuyển đổi khoảng 3.300 ha đất lúa kém hiệu quả ở vùng miền núi, bãi ngang ven biển, vùng thiếu nước sang trồng ngô, lạc, rau, hoa và nuôi trồng thủy sản. Đến năm 2020 ổn định diện tích gieo trồng lúa nước khoảng 51.000 - 52.000 ha/năm, năng suất lúa bình quân đạt trên 60 tạ/ha, diện tích lúa chất lượng cao đạt 17.000 ha, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt trên 98% diện tích gieo cấy, diện tích lúa cánh đồng mẫu lớn có liên kết trong tiêu thụ khoảng 5.500 ha...

 Đối với lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh sẽ mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Hình thành các vùng chăn nuôi tập trung cách biệt khu dân cư, đảm bảo điều kiện về môi trường; kết hợp chăn nuôi với trồng cây nông nghiệp, lâm nghiệp; Xây dựng, nâng cấp cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch và đảm bảo vệ sinh môi trường. Hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại công nghiệp; khuyến khích phát triển chăn nuôi hữu cơ...

Về lâm nghiệp, tỉnh sẽ tập trung phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; Cơ cấu lại các loại rừng theo hướng: Củng cố diện tích rừng đặc dụng hiện có; bố trí rừng phòng hộ ở những nơi xung yếu, phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ chắn sóng, chắn gió cát ven biển và đầm phá; ưu tiên mở rộng diện tích rừng sản xuất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế; chú trọng công tác giống cây lâm nghiệp, đầu tư thâm canh, trồng rừng gỗ lớn đạt 13.000 ha vào năm 2020...

Trên lĩnh vực thủy sản, tỉnh sẽ phát triển nuôi trồng các đối tượng thủy sản tạo sản phẩm chủ lực theo nhu cầu của thị trường, phù hợp với điều kiện của từng vùng sinh thái. Ổn định diện tích nuôi đầm phá hiện có, duy trì và phát triển hình thức nuôi xen ghép, trong đó tôm sú là đối tượng chủ lực; Thí điểm áp dụng tiêu chuẩn VietGAP tại một số vùng nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá lồng. Áp dụng cấp chứng nhận thí điểm cho các cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ; Phát triển vùng nuôi tôm trên cát lấy tôm thẻ chân trắng là đối tượng sản xuất chủ lực để phục vụ xuất khẩu; vận động các nguồn lực để tăng nhanh đội tàu xa bờ đạt 600 chiếc vào năm 2020...

Bên cạnh triển khai các nhiệm vụ cụ thể thì tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Theo đó, tỉnh sẽ nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các quy trình, kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; tập trung đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao. Mỗi huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng ít nhất 01 mô hình/năm về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ có liên kết để làm điểm nhân rộng cho những năm sau. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông sản; Khuyến khích nhân rộng mô hình kiểm soát, quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi, áp dụng triệt để các tiêu chuẩn VietGAP, ISO, HACCP…

Tỉnh cần chú trọng hơn nữa công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, đào tạo nghề nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tăng năng suất lao động, gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm.

 

Quỳnh Anh

Người cập nhật: Cẩm Lai
Các bài viết khác:
 

Tin nhanh

 • LỊCH CHẤM THI

  GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2018

   

  Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chấm các đề tai tham dự Giải thưởng lần thứ IX, năm 2018:

  Địa điểm: Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế

  Thời gian: 

  - Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2018 chấm các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Y Dược; Sinh học phục vụ sản xuất, đời sống; Khoa học, xã hội và nhân văn

  - Vào lúc 13 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2018 chấm các lĩnh vực: Cơ khí và Tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm BVMT và sử dụng hợp lý tài nguyên + Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

 • Chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (17/9/1993 – 17/9/2018)

  Gặp mặt kỷ niệm được tổ chức lúc 14:00 ngày 17/9/2018 tại khách sạn Hương Giang số 51 Lê Lợi, thành phố Huế.

 • Ban tổ chức trân trọng mời các tổ chức và cá nhân có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ IX, năm 2018.

  Lĩnh vực dự thi

  Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

  2. Cơ khí và tự động hóa.

  3. Sinh - y học phục vụ sản xuất và đời sống.

  4. Công nghệ vật liệu.

  5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

  6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

  7. Khoa học xã hội và nhân văn.

  Giải thưởng

  - Giải Nhất                 :          10.000.000 đồng

  - Giải Nhì                   :           7.000.000 đồng

  - Giải Ba                    :           5.000.000 đồng

  - Giải Khuyến khích   :           3.000.000 đồng.

  Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Giải thưởng đến 17 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

  Nơi nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua số ĐT: 054.3898871 - ĐTDĐ: 0935.564.566 - Email: doanquan2308@yahoo.com hoặc xem tại chuyên mục Hoạt động sáng tạo của website này.

   

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 3986776
Đang trực tuyến: 59