The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
23/01/2018

Đảng ủy Khối tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018

Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị; đại diện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị: Năm 2017, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Khối năm 2017 và đạt được một số kết quả trên tất cả các mặt. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động triển khai tốt nhiệm vụ chuyên chính trị, triển khai học tập, quán triệt các chủ trương đường lối, nghị quyết của đảng vào cuộc sống, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai cho cán bộ, đảng viên ký cam kết không tham nhũng, lãng phí, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ban hành nghị quyết chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng đến năm 2020; kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên gắn với công tác cải cách hành chính trong từng cơ quan, đơn vị…. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt 9/9 chỉ tiêu đề ra, góp phần cùng với tỉnh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đã làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn để có các biện pháp khắc phục, đồng thời đề xuất giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2018.

Năm 2017, có 38 tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và khen thưởng 05 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Hồ Thành

[ In trang ]    [ Đóng lại ]