The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
26/09/2017

Hội Khoa học Kỹ thuật lâm nghiệp với công tác phát triển ngành lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của những người có nhiệt tình và tích cực hoạt động vì sự nghiệp quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trải qua 3 kỳ đại hội, Hội Khoa học Lâm nghiệp tỉnh ngày càng được kiện toàn về tổ chức và có những thành tựu quan trọng trong việc tập trung trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến ngành lâm nghiệp, đến công tác quản lý và bảo vệ phát triển rừng. Hoạt động của Hội đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của ngành, công cuộc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2008- 2017, Ban chấp hành tỉnh Hội cùng các 13 Chi hội đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả, đóng góp quan trọng cho phát triển ngành lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế.

Tổ chức hội, hội viên được xây dựng, tổ chức hoạt động rộng rãi. Hiện nay, Hội có hơn 200 hội viên sinh hoạt trong 13 Chi hội. Hoạt động sinh hoạt tại các chi hội là môi trường để các hội viên giao lưu học tập, trao đổi những thông tin khoa học kỹ thuật, quản lý chuyên ngành; phát huy trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến ngành lâm nghiệp, công tác quản lý và bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

          Hội cùng với chi hội cơ sở và các hội viên đã tham gia phản biện, giám định nhiều đề án, chương trình trên địa bàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Hoạt động tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội vừa góp phần đóng góp trí tuệ vào việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống vừa nâng cao năng lực, trình độ kiến thức cho các hội viên của Hội, liên kết thông tin phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của các chi hội cơ sở. Những chương trình, đề án Hội đã tham giá điển hình đó là: Đóng góp ý kiến cho Quy hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 – 2020; Đóng góp ý kiến công tác quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch trồng rừng kinh tế trên địa bàn tỉnh, quy hoạch sử dụng đất chi tiết của các Công ty Lâm nghiệp,...Ngoài ra, một số hội viên còn tham gia các Hội đồng đánh giá đề cương, phản biện nghiệm thu nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Tỉnh do các trường thành viên Đại học Huế và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh chủ trì. Các hội viên của Hội còn vừa là giảng viên, vừa là học viên các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, các kỹ năng quản lý, xử lý tình huống trong thực thi pháp luật lâm nghiệp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức về lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học được lãnh đạo Hội chú trọng đẩy mạnh nhằm góp phần xây dựng ý thức, hành động bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học trong hội viên và đặc biệt là cộng đồng dân cư. Từ các nguồn tài trợ, Hội đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như tọa đàm chính sách, tổ chức tham quan học tập và hội thi tìm hiểu cho cộng đồng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các chương trình dự án và phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học  là một trọng những thế mạnh được các chi hội và hội viên thực hiện trong thời gian qua. Hội cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiều đề tài, chương trình, dự án góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn, những đề tài , dự án lớn hội đã thực hiện thành công. Hội viên của các chi hội cơ sở trong đã nổ lực trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí và thực hiện nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển ngành. Các chi hội cơ sở đã thực hiện hơn 20 đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu, trong đó có một số đề tài, dự án mang ý nghĩa toàn quốc góp phần cung cấp thông tin khoa học cho vùng. Điển hình nêu một số đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu sau: Chương trình “Kiểm kê rừng” của Chi hội Phân viện điều tra quy hoạch rừng Trung Trung Bộ; Chương trình “Giám sát loài Gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi)” của Chi hội Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Viet Nature); “Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc ở VQG Bạch Mã”; Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm trồng phục hồi cây ngập mặn tại Tân Mỹ, huyện Phú Vang và phía Tây đầm Lập An huyện Phú Lộc” của Chi hội Thiên nhiên (NC). Kết quả của đề tài đã xác định được hiện trạng thảm thực vật ngập mặn tại Tân Mỹ huyện Phú Vang và đầm Lập An huyện Phú Lộc; qua đó xác định được thành phần một số loài cây có thể trồng phục hồi rừng ngập mặn ven biển chống biến đổi khí hậu như Đước vòi, Vẹt khang, Mắm, Sú, Trang, Vẹt dù, Bần trắng,…Đề tài bảo tồn nguồn gen cấp Bộ “Nghiên cứu bảo tồn hai loài nguy cấp quay hiếm: Gụ lau (Sindora tonkinensis A.Chev.Ex K.&SS.S Larsen) và Kiền kiền (Hopea pierei Hance) tại VQG Bạch Mã, Thừa Thiên Huế” của Chi hội VQG Bạch Mã. Kết quả của đề tài đã xác định được một số đặc điểm hình thái, sinh thái của các loài này, trên cơ sở đó đã xây dựng được quy trình gây trồng loài Gụ lau và Kiền kiền.

Đồng thời, Hội còn thực hiện thành công một số dự án phát triển ngành lâm nghiệp, đó là:  Dự án “Tăng cường rừng ngập mặn nhằm góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học vùng đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” do Microsoft và WWF-Việt Nam tài trợ. Kết quả của dự án là đã trồng và chăm sóc được hơn 25.000 cây ngập mặn (Đước, Bần chua, Vẹt khang) ở khu vực tam giác cửa sông Hương - phá Tam Giang - cửa biển Thuận An và trong các ao nuôi thủy sản theo mô hình ao nuôi thủy sản sinh thái, thân thiện môi trường; Dự án “Sản xuất và trồng cây ngập mặn ở rú Chá, xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Dự án Quản lý tổng hợp hoạt động đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế (IMOLA) tài trợ, thực hiện từ tháng 6/2010 – 3/2012. Kết quả dự án đã trồng được hơn 4.000 cây ngập mặn các loại ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà và xây dựng Quy hoạch phát triển rừng ngập mặn của xã Hương Phong và đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt. Bên cạnh đó, từ kết quả nghiên cứu và thực hiện dự án, Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh đã nghiên cứu áp dụng thành công quy trình kỹ thuật sản xuất nhiều giống cây ngập mặn thích nghi với môi trường đất ngập mặn của tỉnh như Đước, Vẹt khang, Bần chua, Bần trắng, Xu ổi, Mắm biển, Sú, Giá….giúp tỉnh hoàn toàn có thể chủ động nguồn cây giống cho công tác trồng rừng ngập mặn trên địa bàn trong thời gian tới; Dự án ”Quản lý bền vững rừng tự nhiên thông qua nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực để cải thiện việc sử dụng quyền và địa vị pháp lý của cộng đồng dân tộc thiểu số đối với rừng tự nhiên ở miền Trung Việt Nam” do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) Hà Nội tài trợ, thực hiện từ năm 2010-2014. Công tác tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ, bồi dưỡng kỹ năng kiến thức về lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện và đã phát huy hiệu quả. 

Trong thời gian qua, Hội Khoa học Kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội và đã được triển khai nghiêm túc, phát huy hiệu quả. Hội cùng với chi hội và hội viên đã tham gia phản biện xã hội nhiều đề án, chương trình trên địa bàn, Bên cạnh đó, Hội cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiều đề tài, chương trình, dự án góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, mở rộng tổ chức; xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đẩy mạnh toàn diện các hoạt động của Hội; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan trong và ngoài tỉnh, trước hết là các sở, ngành, các tổ chức ở địa phương. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động  hội trong thời gian tới được tổ chức thực hiện đó là:

- Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức, dự án quốc tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, để  cùng tổ chức và tham gia các chương trình, dự án, chuyên đề có liên quan trong lĩnh vực ngành với tư cách theo tôn chỉ mục đích của Hội.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm để tham gia vào các hội đồng tư vấn, đào tạo, phản biện xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học…

- Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với các chi hội cơ sở để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành, chuyển giao công nghệ, góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Tranh thủ nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của các Hội trên địa bàn và Hội cấp trên cũng như các đơn vị, cơ quan ban ngành trong tỉnh và trung để được cung cấp tài liệu và các ấn phẩm thông tin liên quan đến xây dựng, phát triển ngành lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học đến tận các Chi hội, hội viên.

- Tích cực tham gia các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, TW Hội KHKTLN  và CLB Lâm nghiệp Việt Nam.

- Chủ động huy động nguồn tài chính cho Hội từ Hội phí của các chi hội và hội viên, tuyên truyền quảng bá trên trang Web của Hội, nguồn chi phí quản lý của các đề tài chương trình, dự án của Hội và hoạt động dịch vụ của Trung tâm dịch vụ Tư vấn nông lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học của Hội.

Trí Huế

[ In trang ]    [ Đóng lại ]