Danh sách các nhà khoa học của Thừa Thiên Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2017 (10/04/2018)

Theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05/3/2018 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 đã công bố danh sách các nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó giáo sư năm 2017. Thừa Thiên Huế có 46 nhà khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư trong đợt này.

Trong đó, Thừa Thiên Huế có 3 nhà khoa học được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, đó là: (1) GS. Pham Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; (2) GS. Trần Đăng Hòa, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế; (3) GS. Dương Tuấn Quang, Đại học Sư phạm, Đại học Huế;  và cùng 44 nhà khoa học của Đại học Huế cũng đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. 

http://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/danh-sach-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2017.html

Người cập nhật: Đinh Văn Chung
Các bài viết khác:
 

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4358000
Đang trực tuyến: 37