Ảnh hưởng của việc đốt phá rừng đầu nguồn và canh tác vô tổ chức tác động đến xói lở bờ sông Hương

Các hoạt động kinh tế, xây dựng công trình rất đa dạng với mục đích chủ yếu là phục vụ đời sống của con người sinh sống ở nơi đây. Nhưng, do sự nhận thức không đầy đủ về quy luật vận động của dòng chảy hoặc do lợi ích cục bộ, vô tình đã làm tăng mức độ xói lở của sông.

Ảnh hưởng của việc xây dựng các công trình đến xỏi lở bờ sông Hương

Các hoạt động kinh tế, xây dựng công trình rất đa dạng với mục đích chủ yếu là phục vụ đời sống của con người sinh sống ở nơi đây. Nhưng, do sự nhận thức không đầy đủ về quy luật vận động của dòng chảy hoặc do lợi ích cục bộ, vô tình đã làm tăng mức độ xói lở của sông. Mặc dù các hoạt động này không phải là những yếu tố...

Xử phát vi phạm môi trường

Người có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị người dân ghi nhận phản ánh về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh hoặc do hệ thống ghi nhận hình ảnh của Trung tâm này quản lý ghi lại sẽ bị xử phạt.

Ô nhiễm tiếng ồn – vấn đề không hề nhỏ

Ngày nay, sự phát triển khoa học kỹ thuật đem lại cho con người nhiều tiện ích, thiết bị giải trí, nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật ra đời. Chúng ta đang được thụ hưởng từ sự phát triển đó. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, chúng ta đang phải đối diện với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Tình trạng các dàn...

Cần phát huy vai trò văn hóa để xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có hai tiêu chí cần đạt đó là: tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa nhằm hướng đến...

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2022 được tiến hành vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa...

Tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội trong thời gian qua - Những khó khăn và hạn chế

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội), được tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 23 tháng 6 năm 2014; Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội gồm các đoàn viên công đoàn là cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Liên hiệp hội. Cơ quan Liên hiệp hội có nhiệm vụ tham mưu cho Ban...

Thừa Thiên Huế phải bứt phá, tiên phong thành một trong những trung tâm trí tuệ của Việt Nam

Ngày 18/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo số 212/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 10/6/2019. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: "Thừa Thiên Huế phải bứt phá, tiên phong thành một trong những trung tâm trí tuệ của Việt Nam với thước đo...

Công tác ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống - Cần được đẩy mạnh

Trong những năm qua, mặc dù lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhưng đến nay vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Do đó, việc đẩy mạnh công tác chuyển giao các kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa...

Công đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế - Một nhiệm kỳ nhìn lại

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2014 - 2019, cùng với sự phát triển của cơ quan, đội ngũ đoàn viên Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng lên. Hiện nay, cán bộ công chức, viên chức cơ quan Liên hiệp hội có 09 người và đều là đoàn...

1  2  3  4  5  »  »»

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4315388
Đang trực tuyến: 34