Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phải lấy doanh nghiệp là trung tâm

Hội nghị lấy ý kiến Đề án xây dựng “Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và phổ biến các chính sách kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, được Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, đã chỉ ra nhiều khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tiếp...

Thay đổi nhận thức để tiếp cận Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã có những bước đón đầu thời cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0)

Hơn 2.000 phản ánh, kiến nghị của người dân gửi đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh

Hiện nay, có hơn 2.000 phản ánh được gửi đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, trong số đó, có hơn 70% được xử lý, tạo được sự hài lòng trong nhân dân.

Ảnh hưởng của việc đốt phá rừng đầu nguồn và canh tác không hợp lý tác động đến xói lở bờ sông Hương

Các hoạt động kinh tế, xây dựng công trình rất đa dạng với mục đích chủ yếu là phục vụ đời sống của con người sinh sống ở nơi đây. Nhưng, do sự nhận thức không đầy đủ về quy luật vận động của dòng chảy hoặc do lợi ích cục bộ, vô tình đã làm tăng mức độ xói lở của sông.

Ảnh hưởng của việc xây dựng các công trình đến xỏi lở bờ sông Hương

Các hoạt động kinh tế, xây dựng công trình rất đa dạng với mục đích chủ yếu là phục vụ đời sống của con người sinh sống ở nơi đây. Nhưng, do sự nhận thức không đầy đủ về quy luật vận động của dòng chảy hoặc do lợi ích cục bộ, vô tình đã làm tăng mức độ xói lở của sông. Mặc dù các hoạt động này không phải là những yếu tố...

Xử phát vi phạm môi trường

Người có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị người dân ghi nhận phản ánh về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh hoặc do hệ thống ghi nhận hình ảnh của Trung tâm này quản lý ghi lại sẽ bị xử phạt.

Ô nhiễm tiếng ồn – vấn đề không hề nhỏ

Ngày nay, sự phát triển khoa học kỹ thuật đem lại cho con người nhiều tiện ích, thiết bị giải trí, nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật ra đời. Chúng ta đang được thụ hưởng từ sự phát triển đó. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, chúng ta đang phải đối diện với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Tình trạng các dàn...

Cần phát huy vai trò văn hóa để xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có hai tiêu chí cần đạt đó là: tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa nhằm hướng đến...

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2022 được tiến hành vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn khóa...

Tình hình hoạt động của Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội trong thời gian qua - Những khó khăn và hạn chế

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội), được tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019 vào ngày 23 tháng 6 năm 2014; Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội gồm các đoàn viên công đoàn là cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Liên hiệp hội. Cơ quan Liên hiệp hội có nhiệm vụ tham mưu cho Ban...

1  2  3  4  5  »  »»

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4395948
Đang trực tuyến: 42