Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế: 25 năm xây dựng và phát triển

Được thành lập vào ngày 17/9/1993, với nhiệm vụ chính là tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ của trí thức khoa học và công nghệ để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ; tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và bảo vệ môi trường; tích cực góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và phổ biến kiến thức cho quần chúng; thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế đã trải qua 25 năm xây dựng và phát triển.

Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2013 -2018

Trải qua hơn 4 kỳ đại hội, mỗi thời kỳ đều có những khó khăn riêng nhưng khát vọng chung là làm sao để tổ chức Liêp hiệp hội làm tốt các nhiệm vụ của mình, trở thành ngôi nhà chung của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Chính vì vậy, Liên hiệp hội luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức, thực hiện tư vấn, phản biện, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí, khuyến khích sáng tạo nhiều công trình, sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong những năm qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp hội luôn chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức từ cơ quan Liên hiệp hội đến các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc. Thành tựu nổi bật nhất là Thường trực Liên hiệp hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 61/KH-UBND, ngày 01/8/2012 về kiện toàn tổ chức bộ máy. Đến nay, cơ quan Liên hiệp hội có văn phòng và 02 ban  với biên chế 10 cán bộ, viên chức, đã thành lập đảng đoàn, chi bộ, công đoàn và chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Liên hiệp hội có 47 tổ chức thành viên với hơn 30.000 hội viên, 09 trung tâm khoa học - công nghệ và câu lạc bộ trực thuộc. Một số hội thành viên có số lượng hội viên và mạng lưới phân hội, chi hội phát triển  mở rộng đến phường, xã, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp như: Đông y, Châm cứu, Luật gia, Chăn nuôi Thú y, Làm vườn, Nuôi ong, Lịch sử, Nghề cá, Cựu giáo chức…Tất cả được vận hành theo quy chế vừa bảo đảm tính chặt chẽ của một tổ chức chính trị, vừa bảo đảm tính thông thoáng của một tổ chức mang tính xã hội, là điều kiện thiết yếu để hoạt động của Liên hiệp hội dần dần đi vào nền nếp, có chất lượng và  hiệu quả. Vai trò, vị trí của Liên hiệp hội ngày càng được khẳng định trong đời sống chính trị - xã hội, góp phần nhất định vào công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh nhà.

Hoạt động chính trị - xã hội

Là thành viên của Liên hiệp hội Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các hoạt động chính trị - xã hội luôn được Liên hiệp hội thực hiện một cách nghiêm túc. Cán bộ, hội viên của Liên hiệp hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho các văn kiện đại hội đảng toàn quốc, đại hội Tỉnh đảng bộ; các chương trình, đề án, các hội nghị, hội thảo của tỉnh, của các ngành. Câu lac bộ Sáng tạo trẻ và Đoàn thanh niên thuộc Liên hiệp hội đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, tổ chức nhiều đợt công tác xã hội, tặng hàng trăm xuất quà có giá trị cho người nghèo và trẻ em khó khăn.

 Các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc có nhiều hoạt động xã hội như tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi và các đối tượng chính sách, khôi phục và phát triển nền y học cổ truyền; tham gia các chương trình xã hội như bảo vệ môi trường, giảm nghèo, quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt…

Từ năm 2017, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Liên hiệp hội đã tổ chức tôn vinh trí thức khoa học công nghệ và các nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu, đến nay, qua 02 lần tổ chức, có 32 trí thức và 18 nhà sáng chế được tôn vinh đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và khích lệ trí thức, các nhà sáng chế tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo phục vụ nhân dân.

Hoạt động tư vấn, phản biện và khoa học công nghệ

Đây là những nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của Liên hiệp hội. Thông qua hoạt động này, lực lượng trí thức, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành có cơ hội để đóng góp tri thức và tâm huyết của mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đồng thời khẳng định vị thế trong xã hội. Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện độc lập 15 đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy số lượng không nhiều nhưng điều đáng ghi nhận là các báo cáo phản biện của Liên hiệp hội được lãnh đạo tỉnh và các chủ dự án, các tổ chức tư vấn đánh giá cao, tiếp thu, chỉnh lý. Bên cạnh đó, các hội thành viên như hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, hội Khoa học Lịch sử,... đã tham gia tư vấn và phản biện nhiều đề án, dự án như: Quy hoạch, bảo tồn phát huy giá trị tổng thể Văn Thánh, Võ Thánh; dự án tu bổ hệ thống kinh thành Huế; Kế hoạch xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc...Các trung tâm trực thuộc đã thực hiện nhiều nghiên cứu, tư vấn xây dựng dự án, đánh giá tác động của các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ trên địa bàn tỉnh và trong nước như: các dự án của Quỹ môi trường toàn cầu (GEF), SNV, ADB...được các tổ chức này tín nhiệm và tiếp tục hợp tác.

Tuy vậy, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được hiệu quả so với tiềm năng, thế mạnh. Liên hiệp hội sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế và tích cực cải tiến phương thức tổ chức, làm cho hoạt động này mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Đối với hoạt động khoa học công nghệ, trong 25 năm qua, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp hội  đã chủ trì, nghiên cứu hàng trăm đề tài khoa học cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhiều đề tài đi vào cuộc sống, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của địa phương. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Liên hiệp hội đã tổ chức hàng chục hội thảo khoa học nhằm giới thiệu, chuyển giao các công trình khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện cho các nghiên cứu, sáng tạo của các nhà khoa học nhanh chóng đi vào cuộc sống.

 Hoạt động khuyến khích sáng tạo

 Qua 11 tổ chức lần Cuộc thi, 08 lần Hội thi và 08 lần Giải thưởng, các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh ngày càng có những bước tiến quan trọng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, đã có hơn 2.000 đề tài tham gia Cuộc thi; 378 công trình tham gia Giải thưởng và 426 giải pháp tham gia Hội thi, trong đó có 247 đề tài được trao giải Cuộc thi, 263 công trình được trao giải Giải thưởng và 224 giải pháp được trao thưởng Hội thi cấp tỉnh. Số lượng các đề tài, giải pháp, công trình đạt giải toàn quốc ngày càng tăng, thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên, nhà giáo, nông dân, công nhân, nhà quản lý,  nhà nghiên cứu khoa học tham gia. Đặc biệt, năm 2017, đại diện cho Việt Nam tham gia triển lãm Sáng tạo trẻ quốc tế tại Nhật Bản, đề tài “Sky Guide” của các em Đặng Hoàng San, Huỳnh Tăng Tuấn, học sinh trường Quốc Học, đạt huy chương Bạc, đề tài “Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích đạo thiên cầu”, cũng của nhóm học sinh trên đạt huy chương Đồng. Nhiều đề tài khoa học, công trình dự thi được triển khai, ứng dụng rộng rãi góp phần tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội trong và ngoài tỉnh như: cụm công trình, giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng xanh của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế; Phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên của PGS. TS Phạm Như Hiệp; cụm công trình nghiên cứu điều trị bệnh thối rễ ở cây tiêu sọ bằng phương pháp sinh học của PGS.TS Trần Thị Thu Hà; cụm công trình Chế tạo bạc nano bằng phương pháp sinh học và ứng dụng của TS.Trương Văn Chương và TS.Lê Quang Tiến Dũng...

Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức

Đây là một trong những hoạt động luôn được Liên hiệp hội quan tâm tăng cường và nâng cao chất lượng, với Bản tin Khoa học Kỹ thuật ra đều đặn 2 tháng/1số, ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức. Tính đến tháng 8/2018, Liên hiệp hội đã xuất bản được 70 số Bản tin Khoa học và kỹ thuật với 35.000 bản, phát hành đến tận các trường học, nhà văn hóa, bưu điện văn hóa, phòng đọc sách của tất cả các thôn trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2015, Bản Tin đã được cấp mã số ISSN và hiện nay, ngoài việc phát hành bằng bản in, Bản tin đã được gởi bằng file điện tử đến 1000 nhà khoa học, nhà quản lý trên toàn quốc. Nhiều hội thành viên đã xuất bản các ấn phẩm có chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức như: Hội Khoa học Lịch sử với tạp chí “Huế xưa và nay”, cùng một số đầu sách như “Đạm Phương - Chân dung nhà văn hóa đầu thế kỷ XX”, “Tôn Thất Tùng - Phác thảo chân dung nhà y học Tỉnh Thừa Thiên Huế thời hiện đại”. Hội Chăn nuôi Thú y, hội Đông y, hội Tim mạch, hội Phụ sản,...đã phát hành ấn phẩm định kỳ, có nội dung thiết thực.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội đã được xây dựng, nâng cấp, thay đổi giao diện, cấu trúc và bổ sung thêm các chuyên mục để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Thông tin luôn được cập nhật thường xuyên, đặc biệt là các thông tin về nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề tài, công trình khoa học, kỹ thuật, các mô hình kinh tế...Chính vì vậy, lượng người truy cập ngày càng tăng, bất cứ thời điểm nào cũng có hàng chục đến hàng trăm lượt người truy cập. Bên cạnh đó, các trung tâm trực thuộc đều có trang tin điện tử riêng và xuất bản nhiều ấn phẩm để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật.

Liên hiệp hội đã thường xuyên phối hợp với hội Nông dân, Ban Đại diện người cao tuổi, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và các tổ chức khác thực hiện hàng trăm buổi nói chuyện chuyên đề khoa học phục vụ xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khoẻ, biến đổi khí hậu… phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức Chiến dịch truyền thông hạn chế sử dụng túi ni lông; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn và hội thảo khoa học với hàng ngàn người tham gia.

Ngoài các kênh thông tin trên, từ năm 2017, Liên hiệp hội đã phối hợp với Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Sáng tạo và Cuộc sống”, mỗi tháng phát một chuyên đề trên sóng truyền hình nhằm giới thiệu các công trình sáng tạo của các nhà khoa học nhà sáng chế trong tỉnh.

Hoạt động hợp tác quốc tế

Liên hiệp hội và các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác, huy động nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà. Hàng chục dự án với hàng chục tỷ đồng tài trợ từ các tổ chức quốc tế cho các mục tiêu giảm nghèo, nâng cao năng lực, ứng phó với biến đổi khí hậu…được các cán bộ, hội viên của Liên hiệp hội thực hiện đã và đang phát huy hiệu quả.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, có bước phát triển nhanh chóng, tập hợp đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt hoạt động. Nhờ đó, vai trò, vị trí của Liên hiệp hội trong xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Thời gian tới, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, xây dựng Liên hiệp hội ngày càng vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc, quê hương. Phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, phản biện; làm tốt công tác truyền, quảng bá kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi và giải thưởng; phát hiện và tôn vinh kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nêu trên, Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế cần tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp hội Việt Nam, của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự nỗ lực của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế thật sự vững mạnh, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành một trong những trung tâm khoa học, công nghệ của cả nước.

                                                                              Trần Giải

                                 Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế

Người cập nhật: Đinh Văn Chung
Các bài viết khác:
 

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4315356
Đang trực tuyến: 47