DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông

Giải Nhất Tỉnh

Cở sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt –…

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Nguyễn Hoàng Bách


Giải Nhì Tỉnh

Hệ thống dạy và học lập trình trực tuyến

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Trần Văn Khoa


Giải Ba Tỉnh

Chương trình tạo ngân hàng câu hỏi và soạn đề trắc nghiệm B&T; Pro…

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Lê Hoài Sơn


Giải Ba Tỉnh

Bổ sung ngữ nghĩa cho website truyền thống và ứng dụng cho Cổng…

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Đặng Văn Chính


Giải Ba Tỉnh

Kỹ thuật thiết kế bài giảng môn toán bằng phần mềm mã nguồn…

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Nguyễn Anh Long


Giải Khuyến Khích Tỉnh

LeafPic-Pro Phần mềm xác định thiếu thừa đạm trên cây trồng

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Nguyễn Văn Quy


Giải Khuyến Khích Tỉnh

LoTo- Ứng dụng kết nối khách du lịch với người dân bản…

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Hoàng Khánh Quân


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Công nghệ ASP.Net Web Api 2.0 và ứng dụng vào Hệ thống cung cấp dịch…

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Đậu Tuấn


Không đạt giải Tỉnh

Ứng dụng khai phá luật kết hợp dự đoán kết quả học tập của…

Công nghệ thông tin – Điện tử – Viễn thông


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020

Đoàn Công Phúc


 

1  2  >|