127 đề tài tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 (10/01/2018)

Ngày 9/1, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 (Cuộc thi). Tham dự Cuộc thi năm nay có 127 đề tài dự thi thuộc năm lĩnh vực, trong đó có 85 đề tài tập thể, 42 đề tài cá nhân đến từ các trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó: Lĩnh vực Xã hội – Hành vi có 33 đề tài, lĩnh vực Toán – Tin có 30 đề tài, lĩnh vực Lý – Kỹ thuật có 28 đề tài, lĩnh vực Hóa – Sinh có 23 đề tài và lĩnh vực Môi trường có 13 đề tài. Cuộc thi sẽ lựa chọn những đề tài xuất sắc của các cá nhân và tập thể để tham gia cuộc thi cấp Quốc gia tổ chức vào tháng 3/2018. Theo đánh giá của Ban tổ chức Cuộc thi: Đây là năm học có số đề tài, số trường và số học sinh tham gia nhiều nhất từ trước đến nay.

Cuộc thi là sân chơi khoa học để giao lưu, gặp gỡ và trao đổi của những ý tưởng sáng tạo, nơi hội tụ của lòng say mê nghiên cứu khoa học của những học sinh còn trên ghế nhà trường phổ thông. 

Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: