DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT

Giải Nhất Tỉnh

Thiết kế công nghệ bể lọc tiếp xúc sinh học trong xử lý nước…

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

ThS. Trương Công Nam


Giải Nhì Tỉnh

Máy bơm mỡ tự động cho vòng bi suốt máy kéo sợi con

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Hồ Thanh Phương


Giải Nhì Tỉnh

Máy bón phân, tưới nước tự động

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Nguyễn Văn Quy


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Xe lắc năng lượng mặt trời dùng cho người khuyết tật

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Nguyễn Xuân Trung


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Chế tạo máy đo tốc độ vòng quay loại đèn chớp “Stroboscope”…

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Võ Xuân Anh


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Mô hình xe điện ba bánh sử dụng năng lượng mặt trời

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Dương Văn Lập


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Thiết bị chống khởi động động cơ khi động cơ đã nổ

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020

Lê Quang Kính


Không đạt giải Tỉnh

Chế tạo xe quét và gom rác không động cơ từ vật liệu phế thải

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020

Phan Hữu Tùng


Không đạt giải Tỉnh

VẬT LIỆU THANH PÔLIME CỐT SỢI THỦY TINH (GFRP) VÀ ỨNG DỤNG THAY THẾ…

Cơ khí – Tự động hóa – Xây dựng – GTVT


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020

Nguyễn Văn Ngôn


 

1  2  >|