DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng

Giải Ba Tỉnh

Chế tạo bạc nano và ứng đụng để đơn giản hóa quy trình nuôi…

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Lê Quang Tiến Thịnh


Giải Ba Tỉnh

Nghiên cứu khôi phục cảm biến áp điện cho tổ hợp anten của sô na…

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS. Trương Văn Chương


Giải Ba Tỉnh

Nghiên cứu sản xuất gạch xây dựng từ phế thải bùn đỏ

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu gốm không chì định hướng trên…

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS. Lê Đại Vương


Không đạt giải Tỉnh

ĐÁNH GIÁ MIỄN DỊCH VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM VIRUS PARVO Ở CHÓ BẰNG…

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020

Phạm Hồng Sơn


Không đạt giải Tỉnh

Xây dựng quy trình chế tạo vật liệu gốm điện tử không chì…

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020

TS. Lê Đại Vương


Giải Khuyến Khích Tỉnh

SẢN XUẤT MÀNG BỌC HỒ TINH BỘT KẾT HỢP NANO BẠC BẢO QUẢN TRỨNG…

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020

Lê Quang Tiến Dũng


Giải Nhì Tỉnh

CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG ĂN MÒN TRONG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH ĐỂ…

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020

TRƯƠNG CÔNG NAM


Đang chấm Tỉnh

Phương pháp sản xuất vữa chống thấm gốc xi măng – polyme, hai…

Vật liệu – Hóa chất – Năng lượng


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2021

Trần Tuấn