DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMT

Giải Nhất Tỉnh

Sản xuất dịch thuỷ phân giàu đạm từ phế phụ phẩm bằng chế…

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

PGS.TS. Trần Thị Thu Hà


Giải Nhì Tỉnh

Ứng dụng AHP và công nghệ GIS để đánh giá mức độ an toàn của…

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

PGS.TS. Hà Văn Hành


Giải Nhì Tỉnh

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh…

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Phùng Thị Bích Hòa


Giải Nhì Tỉnh

Công nghệ tận thu vật liệu xây dựng

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Dương Duy Long


Giải Ba Tỉnh

Quy trình công nghệ sản xuất giống Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew,…

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

ThS. Trần Vinh Phương


Giải Ba Tỉnh

Phục tráng và phát triển nguồn gen các giống lúa đặc sản địa…

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS. Nguyễn Tiến Long


Giải Ba Tỉnh

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối…

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS. Nguyễn Đăng Độ


Giải Ba Tỉnh

Nghiên cứu nuôi tảo silic Skeletonema costatum trong hệ thống kín tại…

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên


Giải Ba Tỉnh

Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô loài tràm gió bản địa…

Nông Lâm Ngư Nghiệp – TNMTHội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Tôn Thất Ái Tín


 

1  2  3  4  5  >|