DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Y – Dược

Giải Nhất Tỉnh

Ứng dụng kỹ thuật phẫu tích mạc treo trực tràng đường hậu môn…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS. Hồ Hữu Thiện


Giải Nhì Tỉnh

Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) phát hiện sự…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

PGS.TS. Đặng Công Thuận


Giải Nhì Tỉnh

Ứng dụng các kỹ thuật xạ phẫu định vị bằng máy gia tốc tuyến…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

GS.TS. Phạm Như Hiệp


Giải Nhì Tỉnh

Ghép tim xuyên Việt: giải pháp hiệu quả cho những bệnh nhân suy tim…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

BSCKII. Trần Hoài Ân


Giải Nhì Tỉnh

Nghiên cứu ứng dụng theo dõi độ bão hòa ôxy tại mô não bằng kỹ…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

BSCKII. Đặng Thế Uyên


Giải Ba Tỉnh

Ứng dụng kỹ thuật Roux-en-Y tái lập lưu thông mật ruột sau cắt…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

GS.TS. Phạm Như Hiệp


Giải Ba Tỉnh

Đánh giá hiệu quả ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị chấn…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Quang


Giải Ba Tỉnh

Nghiên cứu tỷ lệ trầm cảm sau sinh và mối liên quan giữa các yếu…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Michale Dunne


Giải Ba Tỉnh

Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh giãn ngả…

Y – Dược


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS.BS. Nguyễn Thanh Xuân


 

1  2  3  4  5  >|