Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XI, năm 2021 tổ chức chấm thi giãn cách, tuân thủ 5K của Bộ Y tế

  • Vũ Thanh Hiền
  • 10-09-2021
  • 101 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức đã xây dựng phương án chấm thi giãn cách, theo đó Hội đồng chấm thi và các tác giả đến báo cáo đề tài phải tuân thủ nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.

     Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021 tổ chức chấm thi từ ngày 07/9 đến 16/9/2021 với lịch chấm giãn cách theo từng lĩnh vực:

  • Ngày 07 & 08/9/2021 tổ chức hội đồng chấm thi lĩnh vực Y Dược;
  • Ngày 09 & 10/9/2021 tổ chức hội đồng chấm thi lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;
  • Ngày 11/9/2021 tổ chức hội đồng chấm thi lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 
  • Ngày 14 & 15/9/2021 tổ chức hội đồng chấm thi lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
  • Ngày 16/9/2021 tổ chức hội đồng chấm thi lĩnh vực ghép Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải – Vật liệu, hoá chất, năng lượng.

     Đến nay đã hoàn thành 04 ngày chấm thi của 2 Hội đồng: Y Dược và Giáo dục đào tạo.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức đã lên phương án chấm thi giãn cách, Hội đồng chấm thi và các tác giả đến báo cáo đề tài tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Ngoài ra, có một số tác giả hiện đang trong vùng phong toả, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 Ban Tổ chức đã bố trí để tác giả được báo cáo trực tuyến qua phần mềm hỗ trợ Zoom meetings. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả được trình bày, trao đổi với Ban giám khảo nhằm đảm bảo tính công bằng đối với tất cả các tác giả có đề tài tham gia Hội thi năm nay dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hội đồng chấm thi lĩnh vực Y Dược

Hội đồng chấm thi lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Hội đồng chấm và tác giả báo cáo đề tài, trao đổi trực tuyến qua phần mềm hỗ trợ

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM