DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Giáo dục và các lĩnh vực khác

Giải Nhì Tỉnh

Tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị…

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS. Nguyễn Thanh Hùng


Giải Nhì Tỉnh

Nguyễn Cư Trinh, Duy Tân – Hai danh nhân Thừa Thiên Huế tiêu biểu thời…

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

PGS.TS. Đỗ Bang


Giải Ba Tỉnh

Sáng tạo Thiết bị thí nghiệm vật lý mới

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Nguyễn Trường Vũ


Giải Ba Tỉnh

Nghiên cứu chính sách phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu…

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS Nguyễn Thanh Minh


Giải Ba Tỉnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của không gian văn hóa Huế đối với sự…

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

TS. Nguyễn Văn Quang


Giải Ba Tỉnh

Ứng dụng đa phương tiện để nâng cao hiệu quả dạy học môn Vật…

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Nguyễn Thị Thanh


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Đầu tư khai thác điểm đến E-Park Tam Giang Lagoon trên vùng đầm phá…

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Phùng Hữu Kim Quân


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi…

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang


Giải Khuyến Khích Tỉnh

Xây dựng mô hình Làng Bích họa để bảo tồn tài nguyên thủy sản…

Giáo dục và các lĩnh vực khác


Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019

Dương Ngọc Phước


 

1  2  3  4  5  6  >|