59 công trình được xét trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2016

Ngày 19/10, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ (Giải thưởng) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành họp để đánh giá công tác chấm thi và xét giải các công trình tham gia Giải thưởng lần thứ VIII, năm 2016

Theo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ quan thường trực của Giải thưởng), qua 6 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 68 công trình đăng ký tham gia giải thưởng trên 07 lĩnh vực, tăng 68% so với Giải thưởng năm 2014. Lĩnh vực nhiều đề tài tham gia là lĩnh vực y dược 19 đề tài, sinh học phục vụ sản xuất đời sống 13 đề tài; khoa học xã hội và nhân văn 13 đề tài. Các lĩnh vực, công nghệ vật liệu; cơ khí tự động hóa; tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường đều có 6 đề tài tham gia; riêng lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông có 5 đề tài.

Trên cơ sở các đề tài đăng ký tham gia và số lượng các đề tài theo từng lĩnh vực, để đánh giá, xếp thứ hạng các công trình tham gia Giải thưởng lần thứ VIII, năm 2016 và tuyển chọn các công trình đạt kết quả cao tham gia Giải thưởng toàn quốc năm 2016, Ban tổ chức Giải thưởng đã thành lập 7 hội đồng chấm thi chuyên ngành gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành để giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá và xếp hạng các công trình tham gia.

Theo nhận xét của các hội đồng chấm thi, phần lớn các công trình tham gia dự thi năm nay đều có tính sáng tạo cao, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, có khả năng áp dụng vào thực tiễn tại các cơ quan đơn vị góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả đánh giá và chấm điểm của các hội đồng chấm thi, Ban tổ chức đã xem xét, quyết định trao giải cho 59 công trình tham gia dự thi, trong đó có 09 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba, 17 giải khuyến khích.

Được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm chẵn), Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; qua đó tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước. Ngoài ra, Giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2016.

Doãn Quan

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: