Thông tin về Dân số trong tình hình mới và các quy định liên quan đến việc cấm lựa chọn giới tính thai nhi

  • Vũ Thanh Hiền
  • 27-11-2020
  • 225 lượt đọc
Tin trong tỉnh

Sáng ngày 27/11/2020, Hội Kế hoach hóa gia đình phối hợp với Chi Cục Dân số tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về Dân số trong tình hình mới và các quy định liên quan đến việc cấm lựa chọn giới tính thai nhi năm 2020 cho các ủy viên BCH Hội, cán bộ Phòng khám Hội, BCN CLB và các đơn vị liên quan.

Quan điểm và mục tiêu

Quan điểm:

– Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự phát triển đất nước. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

– Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

– Chính sách dân số phải đảm bảo giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân.

– Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển.

– Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự quản lý chuyên môn nghiệp vụ thống nhất.

Mục tiêu:

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Khuyến khích không kết hôn muộn sau 30 tuổi

Xu hướng mất cân bằng giới tính khi sinh

Nguyên nhân chính:

– Tư tưởng nho giáo

– Bất bình đẳng giới

Nguyên nhân phụ trợ:

– Chính sách dân số quy định, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 hoặc 2 con

– Do nhu cầu phát triển kinh tế gia đình

– Do chế độ an sinh xã hội chưa đảm bảo

– Do chính sách ưu tiên đối với nữa giới chưa thật thỏa đáng.

Nguyên nhân trực tiếp: Do lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để thực hiện lựa chọn giới tính trước sinh.

Định hướng nhiệm vụ chung: Tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản:

– Quản lý về quy mô dân số

– Quản lý về cơ cấu dân số

– Quản lý về chất lượng dân số

Chương trình chấn đoán, sàng lọc trước sinh, sơ sinh

Các bệnh lý sơ sinh được sàng lọc ở Việt Nam hiện nay

– Thiếu men G6PD

– Suy giáp bẩm sinh

– Tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh

– Bệnh Thalassemie

Báo cáo kết quả hoạt động Hội 9 tháng năm 2020

– Các hoạt động của tỉnh Hội

– Tình hình tổ chức và phát triển Hội

– Hoạt động của các chương trình, dự án

 + Các hoạt động thường xuyên: Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản – KHHGĐ và tiếp thị xã hội Bao cao su và các PTTT khác.

+ Hoạt động hỗ trợ từ trung ương Hội

+ Hoạt động phối hợp: Phối hợp với Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động: tập huấn, diễn đàn truyền thông, nói chuyện chuyên đề. . .

– Những khó khăn tồn tại

+ Về mặt tổ chức: việc phát triển tổ chức và hội viên chưa thực hiện theo kế hoạch.

+ Về mặt hoạt động: 

  * Các hoạt động hầu như đều ngưng trệ do dịch Covid-19

  * Các UV BCH là cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, hoạt động kiêm nhiệm nên chưa có điều kiện tham gia trực tiếp các hoạt động của Hội.

  * Chưa có biện pháp huy động cộng đồng bổ sung nguồn lực hoạt động. Sự hỗ trợ của địa phương về kinh phí còn hạn chế.

  * Các dịch vụ của Phòng khám còn chậm mở rộng.

  * Cơ sở vật chất thiếu ổn định, chuẩn bị phải di chuyển vị trí khác.

– Kế hoạch hoạt động Hội năm 2021

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ V (2015-2020) đã thông qua tại Đại hội.

2. Công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên tiếp tục hướng tới các đơn vị như nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp

3. Tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án tại tỉnh Hội

4. Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản – KHHGĐ thuộc tỉnh Hội

5. Cử cán bộ, nhân viên dự các lớp tập huấn ở Trung ương Hội, Tỉnh hội … Động viên cán bộ, nhân viên luôn tự học, tự rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng và chuyên môn…

6. Đẩy mạnh chương trình tiếp thuh xã hội

7. Tranh thủ sự hỗ trợ để thực hiện các hoạt động truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN-TN

8. Tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương và địa phương bố trí kinh phí sửa chữa cơ sở 230 Chi Lăng, xây dựng Phòng khám đạt chuẩn thương hiệu Vinafpa's House để tỉnh Hội đưa vào hoạt động.

9. Xây dựng kế hoạch nội dung chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VI, giai đoạn 2021-2025 vào quý III năm 2021.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM