Nếu Quý vị có điều gì cần tư vấn về khoa học công nghệ, xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Vui lòng bấm vào câu hỏi để xem nội dung trả lời.
Ở Thừa Thiên Huế có thể trồng được nhưng giống cỏ nào cho trâu bò, mua giống ở đâu? và kỹ thuật trồng như thế nào?
Nguyễn đình Niêm (nguyendinhniemvd@gmail.com) – 09/11/2014


Đáp:Có rất nhiều giống cỏ đang được sử dụng để phục vụ chăn nuôi gia súc, ở Thừa Thiên huế giống cỏ voi, cỏ sả, cỏ vetiver, VA06 được trồng phổ biến,. Trong đó, giống cỏ VA06 là một trong những giống có năng suất cao, giàu dinh dưỡng và khả năng thích ứng tốt trên nhiều chân đất. Giống cỏ Varisme số 6 (VA06) là giống cỏ được lai tạo giữa giống cỏ voi và cỏ đuôi sói của châu Mỹ, được đánh giá là “Vua của các loại cỏ”. Cỏ VA06 như cây mía, thân thảo, mọc thẳng, chiều cao bình quân 4 – 5m, dạng bụi, thích ứng rộng, sức chống chịu rất khoẻ, có thể trồng trên tất cả các loại đất, có phổ thích nghi rộng, sức chống chịu tốt nên tỷ lệ sống sau khi trồng rất cao ≥ 98%. Tốc độ sinh trưởng mạnh, sức sinh sản nhanh, hệ số nhân giống cao.

Anh có thể liên hệ Trung tâm khuyến nông tỉnh để mua giống và  được tư vấn kỹ thuật.

Kỹ thuật trồng cở VA06:

1. Giống: Chọn cây thành thục từ 6 tháng tuổi trở lên, khoẻ, không bị sâu bệnh, cắt thành từng đoạn , cắt nghiêng, mỗi đoạn 1 mắt, mỗi mắt có 1 mầm nách. Đoạn thân trên (phía gốc) của mắt ngắn hơn đoạn thân dưới để tăng tỷ lệ sống.

2. Đất trồng: Cỏ VA06 có thể trồng được trên tất cả các loại đất. Trước khi trồng cần cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ. Trồng trên đất bằng nên trồng theo luống để tiện chăm sóc và tưới tiêu nước. Trồng trên đất dốc phải trồng theo đường đồng mức hoặc bổ hốc. Không nên trồng trên đất đã trồng cỏ voi và một số giống cỏ khác.

3. Cách trồng: Tạo rãnh sâu 15cm,  bón các loại phân lót sau đó phủ một lớp đất mịn rồi nén nhẹ. Đem hom đã chuẩn bị sẵn đặt vào rãnh nghiêng 45 độ hoặc đặt nằm ngang dưới rãnh sau đó lại phủ trên mầm một lớp đất mịn khoảng 5cm, nếu trồng vào mùa mưa phải để hở đầu hom để tránh bị thối. Trồng xong cần tưới ẩm thường xuyên.

4. Thời vụ trồng: Nên trồng vào vụ xuân khoảng tháng 2 trở đi và trong suốt mùa mưa. 5. Mật độ và khoảng cách:  Trồng để làm thức ăn cho gia súc thì khoảng cách cây và hàng 30 – 50cm x 65cm, khoảng 30.000 – 45.000 mắt/ha. Trồng lấy hom làm giống khoảng cách cây và hàng 70cm x 90cm hoặc 80 x 100cm, khoảng 12.000 – 15.000 mắt/ha.

6. Bón phân và chăm sóc: Bón lót 700 – 1000kg phân chuồng và 50 – 100kg lân/sào hoặc mỗi hốc bón 100g phân hỗn hợp + 100g phân lân. Sau khi trồng nên dùng nước phân chuồng loãng để tưới giúp cây ra rễ nhanh, chú ý tưới nước giữ ẩm. Trong thời gian đầu cần làm cỏ 1 – 2 lần, lần 1 sau trồng 1 tháng kết hợp bón mỗi hốc 10g đạm urê, lần 2 sau lần 1 khoảng 1 – 1,5 tháng kết hợp bón mỗi hốc 25g đạm urê và vun gốc để tránh đổ vì đây là thời kỳ cỏ phát triển nhanh nhất. Nếu gặp khô hạn thì mỗi tuần tưới nước 1 lần nhưng không để đọng nước. Muốn có năng suất cao phải bón thúc nhiều lần để cây đẻ sớm, đẻ khoẻ và sinh trưởng nhanh. Sau mỗi lần cắt 2 ngày thì phải bón phân bổ sung 10 – 13kg urê/sào và xới xáo để nâng cao năng suất.

7. Thu hoạch: Sau trồng 40 ngày là có thể cắt được lứa đầu, cứ 20 – 40 ngày cắt 1 lần, khi cây cao khoảng 1m thì cắt được, thu 6 – 7 lứa/năm. Nên cắt cách mặt đất 15cm, không cắt quá thấp để tránh ảnh hưởng xấu đến khả năng tái sinh và tránh cắt vào ngày mưa vì dễ gây sâu bệnh. Lưu ý với ruộng trồng cỏ để làm giống thì chỉ nên cắt 2 – 3 lứa đầu vào trước tháng 7 sau đó không cắt tiếp mà chỉ bóc lá nhưng phải trừ lại 6 – 8 lá trên cây. Có thể sử dụng cho trâu bò ăn tươi hoặc ủ chua để bảo quản và sử dụng trong những thời điểm khan hiếm thức ăn.

Văn Bình – Hồ Thành Có rất nhiều giống cỏ đang được sử dụng để phục vụ chăn nuôi gia súc, ở Thừa Thiên huế giống cỏ voi, cỏ sả, cỏ vetiver, VA06 được trồng phổ biến,. Trong đó, giống cỏ VA06 là một trong những giống có năng suất cao, giàu dinh dưỡng và khả năng thích ứng tốt trên nhiều chân đất. Giống cỏ Varisme số 6 (VA06) là giống cỏ được lai tạo giữa giống cỏ voi và cỏ đuôi sói của châu Mỹ, được đánh giá là “Vua của các loại cỏ”. Cỏ VA06 như cây mía, thân thảo, mọc thẳng, chiều cao bình quân 4 – 5m, dạng bụi, thích ứng rộng, sức chống chịu rất khoẻ, có thể trồng trên tất cả các loại đất, có phổ thích nghi rộng, sức chống chịu tốt nên tỷ lệ sống sau khi trồng rất cao ≥ 98%. Tốc độ sinh trưởng mạnh, sức sinh sản nhanh, hệ số nhân giống cao.

Anh có thể liên hệ Trung tâm khuyến nông tỉnh để mua giống và  được tư vấn kỹ thuật.

Kỹ thuật trồng cở VA06:

1. Giống: Chọn cây thành thục từ 6 tháng tuổi trở lên, khoẻ, không bị sâu bệnh, cắt thành từng đoạn , cắt nghiêng, mỗi đoạn 1 mắt, mỗi mắt có 1 mầm nách. Đoạn thân trên (phía gốc) của mắt ngắn hơn đoạn thân dưới để tăng tỷ lệ sống.

2. Đất trồng: Cỏ VA06 có thể trồng được trên tất cả các loại đất. Trước khi trồng cần cày bừa kỹ, nhặt sạch cỏ. Trồng trên đất bằng nên trồng theo luống để tiện chăm sóc và tưới tiêu nước. Trồng trên đất dốc phải trồng theo đường đồng mức hoặc bổ hốc. Không nên trồng trên đất đã trồng cỏ voi và một số giống cỏ khác.

3. Cách trồng: Tạo rãnh sâu 15cm,  bón các loại phân lót sau đó phủ một lớp đất mịn rồi nén nhẹ. Đem hom đã chuẩn bị sẵn đặt vào rãnh nghiêng 45 độ hoặc đặt nằm ngang dưới rãnh sau đó lại phủ trên mầm một lớp đất mịn khoảng 5cm, nếu trồng vào mùa mưa phải để hở đầu hom để tránh bị thối. Trồng xong cần tưới ẩm thường xuyên.

4. Thời vụ trồng: Nên trồng vào vụ xuân khoảng tháng 2 trở đi và trong suốt mùa mưa. 5. Mật độ và khoảng cách:  Trồng để làm thức ăn cho gia súc thì khoảng cách cây và hàng 30 – 50cm x 65cm, khoảng 30.000 – 45.000 mắt/ha. Trồng lấy hom làm giống khoảng cách cây và hàng 70cm x 90cm hoặc 80 x 100cm, khoảng 12.000 – 15.000 mắt/ha.

6. Bón phân và chăm sóc: Bón lót 700 – 1000kg phân chuồng và 50 – 100kg lân/sào hoặc mỗi hốc bón 100g phân hỗn hợp + 100g phân lân. Sau khi trồng nên dùng nước phân chuồng loãng để tưới giúp cây ra rễ nhanh, chú ý tưới nước giữ ẩm. Trong thời gian đầu cần làm cỏ 1 – 2 lần, lần 1 sau trồng 1 tháng kết hợp bón mỗi hốc 10g đạm urê, lần 2 sau lần 1 khoảng 1 – 1,5 tháng kết hợp bón mỗi hốc 25g đạm urê và vun gốc để tránh đổ vì đây là thời kỳ cỏ phát triển nhanh nhất. Nếu gặp khô hạn thì mỗi tuần tưới nước 1 lần nhưng không để đọng nước. Muốn có năng suất cao phải bón thúc nhiều lần để cây đẻ sớm, đẻ khoẻ và sinh trưởng nhanh. Sau mỗi lần cắt 2 ngày thì phải bón phân bổ sung 10 – 13kg urê/sào và xới xáo để nâng cao năng suất.

7. Thu hoạch: Sau trồng 40 ngày là có thể cắt được lứa đầu, cứ 20 – 40 ngày cắt 1 lần, khi cây cao khoảng 1m thì cắt được, thu 6 – 7 lứa/năm. Nên cắt cách mặt đất 15cm, không cắt quá thấp để tránh ảnh hưởng xấu đến khả năng tái sinh và tránh cắt vào ngày mưa vì dễ gây sâu bệnh. Lưu ý với ruộng trồng cỏ để làm giống thì chỉ nên cắt 2 – 3 lứa đầu vào trước tháng 7 sau đó không cắt tiếp mà chỉ bóc lá nhưng phải trừ lại 6 – 8 lá trên cây. Có thể sử dụng cho trâu bò ăn tươi hoặc ủ chua để bảo quản và sử dụng trong những thời điểm khan hiếm thức ăn.

Văn Bình – Hồ Thành 

 

Các bài viết khác: