Ba Lan hỗ trợ tập huấn kỹ thuật bảo tồn di sản Huế (13/09/2012)

Tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật bảo tồn di sản văn hóa Huế cho 30 học viên đến từ các đơn vị bảo tồn di sản của Thừa Thiên – Huế, Hà Nội và Quảng Nam.

Khóa tập huấn bắt đầu từ ngày 11/9 và kết thúc vào ngày 3/10, do các chuyên gia Ba Lan trực tiếp hướng dẫn.Đây là một hoạt động nằm trong chương trình hợp tác về bảo tồn di sản văn hóa tại Huế giữa Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên – Huế, với tổng kinh phí thực hiện và do phía Ba Lan tài trợ 16.872 USD.Trong thời gian tập huấn, các học viên được tiếp cận với các chuyên đề về bảo tồn di sản văn hóa và phương pháp bảo quản các hiện vật bằng vải và giấy; bảo tồn di sản văn hóa và phương pháp bảo tồn các công trình di tích bằng đá và sắt.Đồng thời, các học viên còn được trao đổi và tiếp thu những kỹ năng căn bản trong công tác bảo tồn các di sản, như phát triển lý thuyết thông qua việc trao đổi kiến thức với những cán bộ đang chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa; củng cố phương pháp khảo sát hiện trường và nhìn nhận những yếu tố gây hại và mức độ gây hại đối với di tích; tiếp nhận kỹ năng ứng dụng thiết bị hiện đại cho những kỹ thuật cơ bản của ngành bảo tồn…Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết Ba Lan là một trong những quốc gia có nền khoa học công nghệ về bảo tồn và trùng tu di tích tiên tiến không chỉ ở châu Âu, mà còn nổi tiếng cả thế giới.Các chuyên gia của Ba Lan đã tham gia vào các dự án trọng điểm ở nhiều nơi như Ai Cập và châu Mỹ Latinh.Mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn giữa Ba Lan và Việt Nam nói chung, với Huế nói riêng, đã được hình thành ngay từ khi UNESCO phát động cuộc vận động quốc tế nhằm bảo vệ di tích Huế năm 1981…Điển hình, Ba Lan đã giúp Huế bảo tồn, tôn tạo các công trình như trùng tu di tích Thế Tổ Miếu; khảo sát và lập dự án bảo tồn tôn tạo Nhà Tả Vu, bia Thị Học (bia khuyến học) trước Quốc Tử Giám.Hiện nay, Ba Lan đang giúp Huế thực hiện dự án trùng tu công trình Linh Tinh Môn, thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế…/.

Nguồn: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: