Ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VIII, năm 2016

Ngày 14 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VIII, năm 2016 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng).

Theo đó, Giải thưởng được giao cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm cơ quan thường trực, phối hợp với Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức.

Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc 07 lĩnh vực sau: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Cơ khí và tự động hóa; Sinh – y học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; Khoa học xã hội và nhân văn.

Đối tượng được xét trao giải là các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập công tác có các công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ.

Thời gian tổ chức từ tháng 3 đến tháng 12/2016. Trong đó, thời gian nhận hồ sơ kể từ khi công bố Thể lệ đến 17h00, ngày 15/9/2016. Tổ chức chấm thi: Từ ngày 16/9 đến 16/10/2016. Tuyển chọn, hoàn thiện các công trình tham gia Giải thưởng toàn quốc: Từ ngày 17 – 27/10/2016. Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng: tháng 12/2016.

Kế hoạch nêu rõ, các tác giả chủ trì công trình đoạt giải nhất, nhì, ba được Ban tổ chức đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét trao Bằng Lao động Sáng tạo. Các tác giả trẻ là đoàn viên, thanh niên có các công trình đoạt giải nhất được Ban Tổ chức đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Giải thưởng lần thứ VIII, năm 2016.

Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học, công nghệ, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có những công trình nghiên cứu có giá trị, các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến hay đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao, đồng thời tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016.

 

Doãn Quan

 

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: