Ban chấp hành Khóa II (2003-2008)

Ngày 6 tháng 5 năm 2003, Liên hiệp hội đã tiến hành Đại hội lần thứ II. Đại hội vinh dự đón GS,TS Nguyễn Hữu Tăng, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Khoa giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội KHKT Việt Nam, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tới dự.

Ban chấp hành Khóa III (2008-2013)

Được sự nhất trí của Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 20 tháng 02 năm 2009, tại Hội trường Khách sạn Hương Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2013 của Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Liên hiệp hội). Đây là đại hội của đội ngũ trí thức…