Tin mới
  • 01-03-2018
  • Đinh Văn Chung
  • HUSTA.org
Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ đã trở thành một yếu tố quan trọng trong kinh tế đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay nói chung và của từng địa phương, từng ngành từng lĩnh vực nói riêng. Nó là nguồn lực to lớn, cầu nối, kênh dẫn không thể thiếu được đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN;).


 Hoạt động hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế
  • 05-02-2018
  • Đinh Văn Chung
Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiến…Các dự án
Hợp tác quốc tế
  • 09-11-2015
  • Đinh Văn Chung
Để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đào tạo con người mới phát triển toàn diện, bên cạnh việc nâng cao chất…