Cần tạo điều kiện thông thoáng hơn cho Liên hiệp hội phát triển (30/08/2011)

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Chung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên – Huế trong buổi làm việc giữa UBND tỉnh, một số sở với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 26/8/2011.

Ý kiến trên đã được đa số đại biểu tham dự buổi làm việc đồng tình và được ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh, người chủ trì hội nghị đưa vào ý kiến kết luận.

 

Theo ông Cao, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh có vai trò rất quan trọng, Liên hiệp hội đã và đang khẳng định được vị trí, thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong khi chờ cơ chế, chính sách chính thức của Chính phủ, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng hơn về cơ chế để Liên hiệp hội tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-TU của Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đảm bảo các điều kiện kinh phí, nhân lực, phương tiện,¦để Liên hiệp hội tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống,¦Liên hiệp hội cần xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể trong từng lĩnh vực trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

 

Nguyễn Văn Quế

 

Nguồn:  

Các bài viết khác: