New Page 1

Số 6 – Quý II – 2005


Văn hoá – Xã hội

Yêu ghét ở đời

Sách "Hàn Phi Tử" kể rằng:

Di Tử Hà là cận thần của nước Vệ, được vua nước Vệ rất tin yêu. Cái phép nước Vệ là: "Ai đi trộm xe của vua thì phải tội chặt chân."

Một hôm, mẹ Di Tử Hà bị đau nặng. Đêm khuya có người đến gọi, Di Tử Hà vội vàng lấy xe của vua đi thăm mẹ. Vua nghe chuyện này khen rằng:

– Có hiếu thật! Vì hết lòng với mẹ mà quên tội chặt chân.

Lại một hôm Di Tử Hà theo vua đi chơi ngoài vườn, đang ăn quả đào thấy ngọt, còn một nửa đưa cho vua ăn, vua khen:

– Yêu ta thật! Đang ăn ngon miệng mà để phần ta!

Về sau, vua không yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm Hà phạm lỗi nhỏ, vua giận dữ nói rằng: "Di Tử Hà trước dám tự tiện lấy xe của ta đi. Đang ăn quả táo dám bỏ cho ta ăn thừa. Tội ấy ta nhớ đã lâu, thực mang tội với ta." Nói xong bắt đem trị tội.

Thói đời là thế: "Yêu nên tốt, ghét nên xấu", "Yêu thì củ ấu cũng tròn/Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông".

Vũ Thị

Các bài khác

Hội vật làng Sình – Nét đẹp văn hoá làng quê

Giọt trước… giọt sau

Một số Chỉ tiêu chủ yếu về việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Vì sao đàn bà sống lâu hơn đàn ông?

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: