New Page 1

Số 1 – Quý I – 2004


SỰ KIỆN

Câu đối về Xuân, về Đảng

1) – Khai sơn, phá thạch…ruộng vườn, cây trái xanh tươi, người người phấn khởi đón chào Xuân;
– Tháo chua, rửa mặn…xã phường, làng xóm khang trang, nơi nơi rộn ràng vui mừng Tết;
2) – Cây Xuân Đảng vun trồng sống giữa lòng Dân, mỗi tết đến thêm gốc bền quả ngọt;
– Lộc Tết Dân chăm chút hoà cùng ý Đảng, từng Xuân về càng rễ chắc hoa thơm.
3) – Chén rượu bài thơ ngày Tết cánh già vui như Tết;
– Câu ca điệu múa sớm Xuân bầy trẻ đẹp tựa Xuân.
4) – Đảng sáng suốt chỉ đường trồng cây Xuân vạn Tết;
– Dân đồng lòng theo đích chăm lộc Tết muôn Xuân.
5) – Tổ quốc xuân, dân tộc xuân, đẹp cảnh giang sơn ngàn thuở;
– Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sánh vai cường quốc năm châu.
6) – Mừng Xuân đến – xóm thôn đổi mới, giữ gìn mỹ tục thuần phong, vun gốc Nhân dân muôn quả ngọt;
– Đón Tết về – phường phố chuyển mình, phát huy luân thường đạo Lý, trồng vườn Đất nước vạn hoa thơm.
7) – Dân tộc anh hùng, đem trí tuệ dựng quê hương hiện đại;
– Đảng ta thao lược, dốc tài năng xây dựng nước văn minh.
8) – Vững bước đường lối đổi mới tư duy, tròn sự nghiệp dân giàu, tròn ý Đảng;
– Chắc định hướng giữ gìn bản sắc, đạt mục tiêu nước mạnh, thoả lòng Dân.

Các bài khác

10 sự kiện nổi bật năm 2003

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: