New Page 1

Số 1 – Quý I – 2004


HOẠT ĐỘNG HỘI

Sự ra đời Hội Khoa học -Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong nhiều năm qua, công tác thuỷ lợi và những cán bộ kỹ thuật thuỷ lợi đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và làm thay đổi bộ mặt nông thôn tỉnh nhà.

làm thay đổi bộ mặt nông thôn tỉnh nhà.

Trong điều kiện khắc nghiệt về thời tiết ở tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng ta mới cảm thấy sâu sắc nước là biện pháp hàng đầu không những cho nông nghiệp mà còn cho nhiều ngành khác nữa. Những trận lụt lịch sử, cảnh ngập úng đầu mùa Đông Xuân, những tháng hạn hán đến mức không có nước ngọt cho sinh hoạt…lại càng chứng tỏ vị trí, vai trò của công tác thuỷ lợi và sự đóng góp sức lực, trí tuệ của những cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý của ngành thuỷ lợi.

n Huế, chúng ta mới cảm thấy sâu sắc nước là biện pháp hàng đầu không những cho nông nghiệp mà còn cho nhiều ngành khác nữa. Những trận lụt lịch sử, cảnh ngập úng đầu mùa Đng chứng tỏ vị trí, vai trò của công tác thuỷ lợi và sự đóng góp sức lực, trí tuệ của những cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý của ngành thuỷ lợi.

Trong thời gian tới, công tác thuỷ lợi còn nhiều việc cấp bách. Chẳng hạn, thuỷ lợi cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồi, núi, tiêu úng đầu vụ Đông Xuân, cung cấp nước đảm bảo chất lượng cho nuôi trồng thuỷ sản, chuẩn bị xây dựng những công trình lớn trên dòng chính Sông Hương có ý nghĩa, lợi dụng tổng hợp tài nguyên nước, điều tiết dòng sông chảy, ngăn mặn Thảo Long, hồ Tả Trạch…

Gần đây, Chính phủ đã cho phép các hội khoa học, kỹ thuật chuyên ngành được tham gia công tác tư vấn, phản biện, thẩm định các dự án kinh tế – kỹ thuật của các ngành. Đây là một chủ trương mới nhằm tập hợp rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của đất nước.

cho phép các hội khoa học, kỹ thuật chuyên ngành được tham gia công tác tư vấ một chủ trương mới nhằm tập hợp rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của đất nước.

Những vấn đề nêu trên là tiền đề cho sự ra đời của Hội Khoa học Thuỷ lợi tỉnh.

u trên là tiền đi của Hội Khoa học Thuỷ lợi tỉnh.

Sau hơn hai tháng chuẩn bị, ngày 13 tháng 09 năm 2003, gần 60 kỹ sư thuỷ lợi đại diện cho hơn 130 kỹ sư, cán bộ thuỷ lợi về tham dự Đại hội thành lập Hội khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội còn có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham dự.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 11 đồng chí, Ban Thường trực 5 đồng chí. Tiến sỹ Hồ Ngọc Phú, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc sở Thuỷ lợi Bình Trị Thiên, Thừa Thiên Huế, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Sông Hương giữ chức vụ Chủ tịch, kỹ sư Nguyễn Văn Sáu, Phó giám đốc Sở NN&PTNT làm phó Chủ tịch, kỹ sư Nguyễn Tri Việt, nguyên Phó giám đốc Sở NN&PTNT làm Thư ký.

bầu Ban Chấp hành Hội gồm 11 đn Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc sở Thuỷ lợi Bình Trị Thiên, Thừa Thiên Huế, nguyên Giám đm phó Chủ tịch, kỹ sư Nguyễn Tri Việt, nguyên Phó giám đốc Sở NN&PTNT làm Thư ký.

TS. Hồ Ngọc Phú – Chủ tịch Hội Thuỷ lợi

Các bài khác

Kỳ Đại hội đầu tiên – Bước khởi đầu quan trọng

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp : Qúa trình xây dựng và phát triển

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: