New Page 1

Số 3 – Quý III – 2004


SỰ KIỆN

Đậi hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009

Sáng ngày 1 – 7, tại Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2004 – 2009). Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện và thành phố Huế và 246 đại biểu chính thức đại diện cho hàng vạn nhân sĩ, trí thức, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đã thảo luận báo cáo của UBMTTQVN khoá V về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả hoạt động của MTTQVN tỉnh khoá V; chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQVN tỉnh khoá VI (nhiệm kỳ 2004 – 2009). Nhân dịp này, đại hội được vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước tặng; 33 đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác mặt trận được nhận huân chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc".

PV

Các bài khác

Chào mừng thành công Đại hội MTTQ VN Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009 và ngày thành lập MTTQVN 10/9/1945:
Phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, đoàn kết xây dựng Thừa Thiên Huế văn minh, giàu đẹp.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỉnh nhà

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9:
Tuyên ngôn độc lập – Một áng văn lập quốc vĩ đại.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Mãi mãi là ánh sáng chỉ đường cho Cách mạng nước ta

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: