New Page 1

Số 3 – Quý III – 2004


NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Đàn bò siêu thịt ngoại nhập phát triển tốt

Sau hơn một năm được nuôi tại trang trại của Công ty Giống cây trông – vật nuôi tại xã Bình Thành (huyện Hương Trà) đàn 50 con bò cái, giống sinh sản Drought Master (DM) nhập từ Úc đã phát triển và sinh sản tốt. Đến nay, đàn bò giống này đã cho ra đời thêm 54 con bê. Kết quả này đã khẳng định giống bò siêu thịt DM thích nghi được với môi trường, điều kiện thời tiết, khí hậu ở tỉnh ta với sự chăm nuôi đúng kỹ thuật. Đặc biệt, giống bò này khi trưởng thành con đực nặng tới 820 – 1000kg, con cái nặng tới 650 – 680kg, tỷ lệ thịt từ 55 – 60%, trong khi giống bò thường tỷ lệ thịt chỉ dưới 40%. Theo thời giá một cặp bê lai một năm tuổi giá 13 – 14 triệu đồng, trong khi một cặp bò thường cùng tuổi giá chỉ 4 – 5 triệu đồng.

au hơn một năm được nuôi tại trang trại của Công ty Giống cây trông – vật nuôi tại xã Bình Thành (huyện Hương Trà) đàn 50 con bò cái, giống sinh sản Drought Master (DM) nhập từ Úc đã phát triển và sinh sản tốt. Đến nay, đàn bò giống này đã cho ra đời thêm 54 con bê. Kết quả này đã khẳng định giống bò siêu thịt DM thích nghi được với môi trường, điều kiện thời tiết, khí hậu ở tỉnh ta với sự chăm nuôi đúng kỹ thuật. Đặc biệt, giống bò này khi trưởng thành con đực nặng tới 820 – 1000kg, con cái nặng tới 650 – 680kg, tỷ lệ thịt từ 55 – 60%, trong khi giống bò thường tỷ lệ thịt chỉ dưới 40%. Theo thời giá một cặp bê lai một năm tuổi giá 13 – 14 triệu đồng, trong khi một cặp bò thường cùng tuổi giá chỉ 4 – 5 triệu đồng.

Hiện nay, đàn bò đang được nuôi thử nghiệm ở hộ nông dân tại các xã Điền Hoà (Phong Điền) và Quảng Thọ (Quảng Điền). Tương lai sẽ phát triển đại trà. Mục tiêu đến cuối năm 2005 có 40% đàn bò lai trong tổng đàn bò của tỉnh ta.

PV

Các bài khác

Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc cây vạn tuế

Kỹ thuật trồng xoài

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: