New Page 1

Số 4 – Quý IV – 2004


DIỄN ĐÀN TRI THỨC

Tuổi trẻ với sáng tạo khoa học kỹ thuật

Kính thưa các đồng chí!

Phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật được đông đảo thanh niên, công nhân lao động, các nhà khoa học, các nhà quản lý…hưởng ứng và tham gia tích cực. Ngày càng có những phát minh, sáng kiến ứng dụng thành công trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vận động, khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong thanh niên, phát huy năng lực sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phong trào lao động, sáng tạo trẻ do Tỉnh đoàn phát động đã lan toả rộng rãi trong các đối tượng thanh niên, thu hút ngày càng nhiều thanh niên tham gia, cổ vũ. Đã có những công trình, phần việc thanh niên, những sáng kiến kỹ thuật ứng dụng thành công vào sản xuất, làm lợi cho công ty, xí nghiệp, đơn vị và cá nhân hàng trăm triệu đồng. Điển hình là công trình thanh niên xây dựng mạng Netcodo và Website Huế của Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh, Website “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” của Đoàn thanh niên Trung tâm công nghệ phần mềm tỉnh, xây dựng các Website của Đoàn Công ty Cấp thoát nước, Website của Đoàn khối ngân hàng, công trình nâng cao chất lượng ống côn giấy của Đoàn Công ty Dệt may Huế, công trình xử lý khí thải của Đoàn thanh niên Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Long Thọ.

Kính thưa các đồng chí!

Nhân buổi lễ phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2004 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II (2004 – 2005), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi Đoàn viên thanh niên tỉnh với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là vườn ươm sáng tạo”. Cùng với sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình, hãy đề xuất các ý tưởng, các phát minh sáng chế, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, các ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại tiên tiến. Đẩy mạnh các hoạt động học tập, nghiên cứu, ứng ụng khoa học kỹ thuật công nghệ. Đảm nhận các công trình khoa học kỹ thuật, các công trình sáng tạo nhằm góp phần của tuổi trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chúc quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2004 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II (2004 – 2005) thành công tốt đẹp.

Phan Xuân Toàn – Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

Các bài khác

Thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật vì sự phát triển kinh tế – xã hội

Công đoàn với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: