New Page 1

Số 5 – Quý I – 2005


THƠ

Đi bộ với mùa xuân

Tôi đua với thời gian không cân sức

Chỉ mùa Xuân biết chia sẻ cảm thông

Thời gian chạy tôi đuổi theo bất lực

Được mùa Xuân mời sóng bước đi cùng.

Rồi cũng kịp viết bài thơ đón Tết

Khi mai vàng cười thân thiết với tôi

Khi mặt trời xoè ra bàn tay đẹp

Sông thành gương, chim hót giọng trong ngời.

Dẫu không thể trói chân thời gian lại

Tôi yên lòng đi bộ với mùa Xuân

Sẽ qua mau những tháng ngày không đợi

Nhưng với tôi Xuân vĩnh viễn bên lòng.

Nguyễn Loan

Các bài khác

Uống rượu với mùa xuân

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: