New Page 1

Số 5 – Quý I – 2005


THƠ

Uống rượu với mùa xuân

Mùa xuân

chúc RƯỢU hoa đào

Hồn ta chưa kịp ngấm vào

đã say

Ta mời

Xuân "chuốc" thơ hay

Uống cho quên hết bao ngày

gió mưa

Dẫu đời

còn chuyện hơn – thua

Mỗi khi xuân đến cùng xua

nỗi buồn

Em ơi!

đào nở đầy vườn

Xuân còn chúc RƯỢU ta còn được say

Nguyễn Loan

Các bài khác

Đi bộ với mùa xuân

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: