New Page 1

Số 7 – Quý III – 2005


HOẠT ĐỘNG HỘI

Ban thường vụ tìm biện pháp đẩy mạnh hoạt động

Ngày 13/5/2005, Ban Thường vụ Liên hiệp hội (Ban Thường vụ) đã tiến hành hội nghị để xác định những nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội từ cuối tháng 5 đến hết quý III. Hội nghị khẳng định, Liên hiệp hội cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Tăng cường củng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên. Tổ chức tập huấn tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức dưới hình thức Câu lạc bộ khoa học và nâng cao chất lượng bản tin. Triển khai thực hiện các đề tài khoa học công nghệ. Gấp rút chuẩn bị cho hội thảo đô thị hóa (tổ chức vào tháng 9), hội thảo xóa đói giảm nghèo (tổ chức vào tháng 10). Thúc đẩy Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh lần thứ II (2004-2005), phối hợp tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN năm 2005 và Giải thưởng Cố Đô về KHCN…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, hội nghị đã đề ra những giải pháp cụ thể sau:

Một là phát huy cao độ trí tuệ tập thể trên cơ sở phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Thường vụ một cách cụ thể, phù hợp, xây dựng và ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của ban.

Hai là tăng cường, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp, hợp tác trong hoạt động KHCN giữa Liên hiệp hội với Đại học Huế. Bên cạnh đó, cần tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành để được tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động Liên hiệp hội, trước hết là xây dựng Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Khoa học kỹ thuật.

Ba là nhanh chóng thiết lập hệ thống thông tin điện tử, trang web của Liên hiệp hội. Trước mắt, hệ thống này nhằm giúp duy trì và tăng cường trao đổi thông tin giữa các ủy viên Ban Thường vụ với nhau và trao đổi thông tin giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên. Đồng thời, nó còn giúp Liên hiệp hội truy cập thông tin KHCN trên mạng và đưa thông tin hoạt động của Liên hiệp hội lên mạng.

PV

Các bài khác

Bổ sung thêm một Phó Chủ tịch

Lễ Phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2005

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Liên hiệp Hội

Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật

Thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hoá

Tập huấn tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội thảo huyết học

Chi Hội đông y xã Hương Vinh:
Một cơ sở điển hình tiên tiến

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: