New Page 1

Số 7 – Quý III – 2005


HOẠT ĐỘNG HỘI

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Liên hiệp Hội

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của mình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã ký hợp đồng thiết kế trang thông tin điện tử. Theo đó, sau khi hợp đồng được thực hiện, Liên hiệp hội có website tích hợp với cơ sở dữ liệu về Liên hiệp hội được lưu trữ và đăng tải lên internet với tên miền là www.husta.org. Ngay sau khi ký hợp đồng, Liên hiệp hội đã sử dụng các địa chỉ e-mail mới có dạng xxx@husta.org như lhhhue@husta.org, stinfo@husta.org

Các bài khác

Ban thường vụ tìm biện pháp đẩy mạnh hoạt động

Bổ sung thêm một Phó Chủ tịch

Lễ Phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2005

Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật

Thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hoá

Tập huấn tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội thảo huyết học

Chi Hội đông y xã Hương Vinh:
Một cơ sở điển hình tiên tiến

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: