New Page 1

Số 7 – Quý III – 2005


HOẠT ĐỘNG HỘI

Thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hoá

Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế (thuộc Liên hiệp hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa ban hành quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hóa. Hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm nhằm mục đích góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tuân theo pháp luật của công dân. Phạm vi hoạt động của trung tâm là hướng dẫn, giải đáp pháp luật, giúp đỡ công dân, các cơ quan, các tổ chức về mặt pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống xã hội, đồng thời tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân. Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội. Luật gia Hoàng Ngọc Trung, Phó Chủ tịch thường trực hội Luật gia tỉnh giữ chúc vụ giám đốc và luật gia Nguyễn Khoa Kim Bội giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm.

PV

Các bài khác

Ban thường vụ tìm biện pháp đẩy mạnh hoạt động

Bổ sung thêm một Phó Chủ tịch

Lễ Phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2005

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Liên hiệp Hội

Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật

Tập huấn tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội thảo huyết học

Chi Hội đông y xã Hương Vinh:
Một cơ sở điển hình tiên tiến

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: