New Page 1

Số 7 – Quý III – 2005


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI

Xuất bản phần tự nhiên và phần lịch sử bộ địa chí tỉnh Thừa Thiên Huế

Đúng vào dịp 30 tháng 4, kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo giới thiệu Bộ Địa chí tỉnh Thừa Thiên Huế (phần Tự nhiên và phần Lịch sử) vừa được xuất bản. Dự kiến Bộ Địa chí gồm 5 phần: Tự nhiên, Lịch sử, Văn hoá, Kinh tế và Hành chính. Đây là công trình khoa học lớn, có giá trị, với sự tham gia đóng góp trí tuệ, công sức của nhiều nhà khoa học chuyên ngành trong tỉnh và trong nước. Trong đó có sự đóng góp tích cực của các nhà khoa học thuộc Hội Khoa học Lịch sử, Hội Địa lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Các bài khác

Một đề tài khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao

Bệnh viện Trung ương Huế:
Triển khai thành công kỹ thuật điều trị điện sinh lý cơ tim

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: