New Page 1

Số 7 – Quý III – 2005


VĂN HÓA XÃ HỘI

Hội nghị lần thứ VI về hợp tác phi tập trung giữa các địa phương Việt – Pháp tại thành phố Huế

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2005, tại thành phố Huế đã diễn ra hội nghị về hợp tác phi tập trung giữa các địa phương Việt – Pháp. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu của 23 tỉnh thành Việt Nam và trên 200 đại biểu của các vùng, tổ chức thuộc Cộng hoà Pháp. Mục đích của hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả của các dự án hợp tác; trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và biện pháp nâng cao hiệu quả các dự án; trao đổi phương hướng ưu tiên hợp tác và tìm hiểu khả năng mở rộng hợp tác; phát huy vai trò chủ động của các đối tác phía Việt Nam. Hội nghị sẽ góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng ta. Đồng thời, củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, toàn diện và lâu dài giữa các địa phương của hai nước nói riêng và hai nước Việt – Pháp nói chung.

Chủ đề hội nghị lần này là: Tăng cường hợp tác phi tập trung Việt – Pháp vì sự phát triển bền vững. Bốn chuyên đề được thảo luận tại hội nghị là: Phát triển kinh tế nông thôn; văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường; phát triển đô thị; các vấn đề quản lý và tăng cường quan hệ đối tác.

PV

Các bài khác

Nỗi lo nhiễm độc chì do ngậm chì làm lưới

Huế sẽ có khu đô thị mới: An Vân Dương

Festival nghề truyền thống Huế 2005

Chuẩn bị Festival Huế 2006

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: