New Page 1

Số 2 – Quý II năm 2003


SỰ KIỆN

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trần Phú (1/5/1904 – 1/5/2004)
Luận cương Trần Phú- cương lĩnh cách mạng của Đảng và nhân dân ta

Các bài khác

Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4
Những bài học lịch sử từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Mười năm cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ

Tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ V Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (Nhiệm kỳ 2004 – 2009)
Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam không ngừng lớn mạnh

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2004)
Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sự tích thần kỳ của Việt Nam trong thời đại mới

Kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2004)
Tư tưởng nhân văn – đạo đức Hồ Chí Minh

Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam:
79 năm báo chí cách mạng Việt Nam

10 sự kiện nổi bậc của bệnh viện Trung ương Huế năm 2003


DIỄN ĐÀN

Một số vấn đề về xây dựng các hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Hương

Các bài khác


ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI

Sự nghiệp của Đặng Tất, Đặng Dung với vùng đất Thuận Hoá trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh đầu thế kỷ XV

Các bài khác

Một vài đặc điểm văn hoá Miền Trung (1)


HỎI ĐÁP

Các bài khác
New Page 1


Chọn bản tin: