New Page 1

Số 8 – Quý IV – 2005


HOẠT ĐỘNG HỘI

Những hoạt động trọng tâm của Liên hiệp các Hội KHKT Tỉnh cuối năm 2005

BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thừa Thiên – Huế (Liên hiệp hội) đã xác định nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2005 nhằm tăng cường củng cố tổ chức, làm thế nào để các hội vừa phát huy vai trò chức năng tập hợp trí thức mà vẫn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra cho các tháng cuối năm 2005 là: Tăng cường năng lực Văn phòng Liên hiệp hội, thành lập mới Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Phát triển KHCN; Tham gia Triển lãm “Thành tựu kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế: 30 năm xây dựng và phát triển”; Tổ chức các hội thảo “Tiến trình phát triển đô thị ở Thừa Thiên – Huế: Đặc trưng và kinh nghiệm lịch sử” và “Chia sẻ kinh nghiệm về xóa đói, giảm nghèo ở Thừa Thiên – Huế”; Phối hợp tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN tỉnh năm 2005 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ II…

Nguyễn Văn Quế

Các bài khác

Ra mắt trung tâm tư vấn pháp lý Thuận Hoá và CLB pháp lý Hương Giang

Một gian trưng bày ấn tượng

Hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 30 tại Huế

Giao lưu doanh nghiệp

Hội thảo khoa học bệnh đường tiêu hóa

Hội thảo khoa học về đô thị

Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: