New Page 1

Số 8 – Quý IV – 2005


HOẠT ĐỘNG HỘI

Ra mắt trung tâm tư vấn pháp lý Thuận Hoá và CLB pháp lý Hương Giang

Ngày 3/8/2005, Hội Luật gia Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn pháp lý Thuận Hóa và Câu lạc bộ pháp lý Hương Giang.

Trung tâm Tư vấn pháp lý Thuận Hóa có nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp pháp luật, giúp đỡ công dân, cơ quan, tổ chức về mặt pháp lý có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đời sống; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trung tâm thực hiện tư vấn miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ pháp lý Hương Giang có chức năng tuyên truyền, phổ biến, trao đổi thông tin pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho hội viên.

PV

Các bài khác

Những hoạt động trọng tâm của Liên hiệp các Hội KHKT Tỉnh cuối năm 2005

Một gian trưng bày ấn tượng

Hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 30 tại Huế

Giao lưu doanh nghiệp

Hội thảo khoa học bệnh đường tiêu hóa

Hội thảo khoa học về đô thị

Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: