New Page 1

Số 8 – Quý IV – 2005


KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG

Thiết bị nghe nhạc cá nhân làm giảm thính giác

Phòng thí nghiệm âm thanh quốc gia Oxtraylia thống kê được 1/4 số người dùng các thiết bị nghe nhạc cá nhân thường xuyên ở mức nguy hiểm. Một nghiên cứu mới đây của Viện nghiên cứu bệnh điếc Hoàng gia Anh (RNID) đã phát hiện 39% số thanh niên độ tuổi 18 – 24 có sử dụng máy nghe nhạc ít nhất 1 giờ mỗi ngày và 42% số này thừa nhận nghe âm thanh ở mức quá cao. RNID khuyến cáo mức âm thanh 80dBA (dexiben) là gây nguy hiểm, trong khi một số máy nghe nhạc cá nhân có mức âm thanh lên đến 105dBA gần bằng âm thanh khi máy bay cất cánh (110dBA). Để bảo vệ thính giác nên trang bị thêm màng lọc bảo vệ cho head phone gài trong tai.

PV (Theo BBC 18/8/2005)

Các bài khác

Công nghệ mới gây bồi

Các phương thức kết nối internet

Phòng bệnh cho máy tính xách tay

Buổi sáng và sức khoẻ của bạn

Hội thảo quốc tế bảo tồn môi trường và đô thị lịch sử Huế

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: