New Page 1

Số 8 – Quý IV – 2005


KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước

Ngày 30/8/2005 Chủ tịch nước đã ra các Quyết định tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2005 cho 53 công trình KHCN.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN được trao tặng cho 12 công trình và cụm công trình KHCN xuất sắc, có giá trị cao về KHCN đã được công bố, sử dụng kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ, trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Giải thưởng Nhà nước về KHCN được trao cho 41 công trình, cụm công trình KHCN xuất sắc, có giá trị cao về KHCN; mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc và phát triển sự nghiệp KHCN của đất nước.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN là hai giải thưởng cao quý, là sự công nhận, tôn vinh, khích lệ, cổ vũ của Đảng và Nhà nước đối với các nhà khoa học.

Chi tiết Thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2005 được đăng trên Báo Nhân dân, Số 18289, ngày 01/9/2005, Báo KH&PT (Báo in và báo điện tử địa chỉ Vista.gov.vn).

PV

Các bài khác

Công nghệ mới gây bồi

Các phương thức kết nối internet

Thiết bị nghe nhạc cá nhân làm giảm thính giác

Phòng bệnh cho máy tính xách tay

Buổi sáng và sức khoẻ của bạn

Hội thảo quốc tế bảo tồn môi trường và đô thị lịch sử Huế

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: