New Page 1

Số 9 – Quý I – 2006


SỰ KIỆN

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2006-2010

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2006-2010 đã diễn ra trong các ngày từ 7- 9/12/2005.

Tham dự Đại hội có 307 đại biểu. Qua 5 năm phấn đấu, có 17/17 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra đều đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đầu tư có trọng điểm, tạo chuyển biến mới về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Các vùng kinh tế đều phát triển. Văn hoá – xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm mạnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, hoạt động đối ngoại mở rộng. Bộ máy chính quyền được củng cố, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng.

Đại hội đã xác định cơ cấu kinh tế dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp, đề ra 16 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế – xã hội – môi trường giai đoạn 2006-2010 và 6 nhóm giải pháp cơ bản.

Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành, BCH bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Hồ Xuân Mãn tái đắc cử Bí thư, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực, các đồng chí Nguyễn Văn Mễ, Nguyễn Xuân Lý tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

PV

Các bài khác

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng cử đầu tiên của dân tộc

Khởi công xây dựng Hồ Tả Trạch

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: