New Page 1

Số 9 – Quý I – 2006


KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG

Hội thảo khoa học về sở hữu trí tuệ

Ngày 14/12/2005, tại tp Huế, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học: Thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN): đóng góp đối với hoạt động kinh doanh và hoạt động nghiên cứu – triển khai”.

Nội dung chính của cuộc hội thảo là: Thông tin SHCN – một công cụ cho hoạt động nghiên cứu – triển khai, sáng chế và phát triển công nghệ. Sáng chế: tưởng tượng và thực tế. Hệ thống sáng chế ở Việt Nam. Thực hành tra cứu thông tin sáng chế (qua DVD và truy cập trực tuyến).

Các bài khác

H5N1 không trừ cả người khoẻ mạnh

Để cây lộc vừng có hoa theo ý muốn

Điều khiển hải đường nở hoa vào dịp Tết

Dùng cây chó đẻ chữa bệnh gan

Mùa Xuân nói chuyện 5 nguyên tắc sống “trường sinh bất lão”

Làm nem chua

Thực phẩm giải rượu

Các món dưa

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: